OPUBLIKOWANO:
2022.03.03
Prelegenci

Agata Machnik-Pado

Absolwentka kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2005-2018 związana z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie oprócz działalności naukowo-badawczej była odpowiedzialna m.in. za realizację działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej i współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Od 2014 r. Prezes Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, gdzie zajmuje się m.in. nadzorowaniem działalności gospodarczej, współpracą z partnerami społecznymi oraz szkołami wyższymi. W latach 2015-2018 koordynowała działalność Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od 2019 r. koordynator projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub”, w którym wspiera małopolskie FIRMY-IDEE w poszerzaniu działalności na rynki europejskiej, a także realizuje działania na rzecz promocji gospodarczej Małopolski i wzmacniania współpracy nauki z biznesem.