OPUBLIKOWANO:
2020.10.27
Prelegenci

Artur Wabik

[English version below]

 

Artur Wabik (ur. 1982 r. w Krakowie) – artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, badacz popkultury. Od 1996 r. związany z ruchem graffiti a następnie ze street artem, autor murali i instalacji w przestrzeni publicznej.

W latach 2003–2012 wydawca komiksu i literatury fantastycznej. W latach 2010–2011 prowadził galerię sztuki współczesnej, zlokalizowaną w poprzemysłowym budynku na terenie dawnej fabryki „Miraculum”, przy ulicy Zabłocie 23 w Krakowie. W latach 2013–2016 recenzent komiksowy Instytutu Książki w Krakowie. Autor muralu w Pawilonie Polski na EXPO 2015 w Mediolanie. W latach 2016–2017 dyrektor artystyczny międzynarodowego konkursu na rzeźbę na skwerze Mariana Eilego w Krakowie. Dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora artystycznego międzynarodowego konkursu na projekt muralu na budynku Galerii Krakowskiej. Od 2016 r. działa na rzecz utworzenia w Krakowie Muzeum Komiksu. W 2018 r. kurator wystawy „Teraz Komiks!” w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obecnie jest także kuratorem krakowskiej galerii sztuki site-specific „Baszta”. Wabik publikuje na łamach różnych pism, między innymi w „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, publikowanym przez Małopolski Instytut Kultury.

 

 

Artur Wabik (born on the 27th of January 1982 in Krakow) is a Polish artist, curator, columnist, a researcher of pop culture.  Since 1996 he has been associated with graffiti, street art and has created murals and installations in the public space.

From 2003 to 2012 he was a publisher of comic books and fantasy literature. From 2010 to 2011 he has run a contemporary art gallery at ul. Zabłocie 23 in Krakow, which was based in a post-industrial building on the premises of the former 'Miraculum’ factory. From 2013 to 2016 he was a reviewer of the Polish Book Institute in Krakow. Author of the mural at the Polish Pavilion for the EXPO 2015 in Milano. From 2016 to 2017 he was an art director of the international competition for a sculpture at Marian Eile’s square in Krakow. In 2012 and 2018  he was an art director  of the international competition for a mural design that was later painted on the façade of the Galeria Krakowska building in Krakow. Since 2016 he is active on behalf of creation of the Museum of Comics Art in Krakow. In 2018 he was a curator of the 'Comics Now!’ exhibition in National Museum in Krakow. Currently he is a curator of the site-specific art gallery 'Baszta’. Wabik also contributes articles to various magazines, including the interdisciplinary 'Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni’ magazine, published by the Malopolska Cultural Institute.