OPUBLIKOWANO:
2021.02.27
Prelegenci

Dagmara Wodnicka

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister społecznej psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS, specjalista w zakresie zarządzania projektami, wykładowca akademicki.

Od 2006 roku zajmuje się tworzeniem, doradztwem  i realizacją projektów dofinansowywanych z funduszy Europejskich oraz innych grantów i dofinansowań regionalnych i ogólnopolskich m.in. POKL, RPO, LdV projekty mobilności i transferu innowacji, Erasmus +, MEN zadania publiczne.

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami projektowymi, nadzorze nad realizacją projektów pod względem merytorycznym i finansowym, sporządzanie raportów a także wdrażaniem systemu zarządzania ryzykiem w projektach edukacyjnych. W latach 2016 – 2017 Dyrektor Regionalnego Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach – realizacja zadań z zakresu rozpoznawania, oceniania, określania wartości i uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej, a także egzaminowania i certyfikacji w celu uznania kompetencji i umiejętności, wymaganych dla danej kwalifikacji.

Od 2020 roku, w ramach pracy na rzecz Fundacji Polish Heritage odpowiada za:

  • Project Manager projektu Małopolska Grupa Eventowa, współfinansowanym ze środków RPO WM, z działania 3.3.1;
  • w latach 2020-2023 specjalista ds. rozwoju w Centrum Transferu Wiedzy Fundacji w ramach realizacji projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy”, do jej zadań należy doradztwo na rzecz MŚP, sporządzanie audytów wstępnych oraz kontakty z ekspertami zewnętrznymi.