OPUBLIKOWANO:
2018.09.29
Prelegenci

dr Krzysztof Głuc

[English version below]

Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tytuł doktora uzyskał na National Louis University w Chicago. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawnych i finansowych aspektów ładu korporacyjnego oraz współczesnych koncepcji zarządzania. Od wielu lat pracownik oraz Wicerektor i Dziekan Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. W latach 2008–2017 pełnił funkcję wiceprezesa spółki oraz dyrektora ds. strategii i rozwoju sądeckich wodociągów – odpowiadał za jeden z największych regionalnych projektów infrastrukturalnych w sektorze wodno-kanalizacyjnym (rozbudowa systemów kanalizacyjnych, nasadzanie roślin wodnych).
Obecnie jest dyrektorem Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i profesorem nadzwyczajnym w Departamencie Administracji Publicznej. Współpracuje też z Open Eyes Economy Summit, Nowym Sączem, Jasłem oraz Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” jako ekspert i konsultant w zakresie rozwoju miasta, strategii zarządzania publicznego, miejskich usług publicznych i gospodarki obiegu zamkniętego, a także międzynarodowych projektów wspierających reformę decentralizacyjną na Ukrainie.

Graduate of History Department at University of Pedagogy in Krakow; doctorate at National Louis University in Chicago; post-diploma certificates in „Legal and Financial Aspects of Corporate Governance” and „Modern Concepts of Management”. For several years a faculty member at Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis University in Nowy Sacz and Vice-rector and Dean of School of Political Science there. In 2008–2017 vice-president for strategy and development at Nowy Sacz Waterworks – responsible for one of the biggest infrastructural projects in the regionin the water and waste water sector (extension of the pipeline system, reconstruction of a water plant). Currently, director of Malopolska School of Public Administration at the University of Economics in Krakow and associate professor at the Department of Public Administration, expert and consultant in the area of city development, public strategic management, city public services, and circular economy cooperating closely with Open Eyes Economy Summit, the City of Nowy Sacz, the City of Jaslo, Polish Waterworks Chamber of Commerce; international projects supporting decentralization reform in Ukraine.