OPUBLIKOWANO:
2018.09.17
Prelegenci

Leszek Zieliński

Założycie, główny udziałowiec i Prezes Zarządu spółki Jobman Group Sp.z o.o. Absolwent m.in. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. V-ce prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia IV kadencji, Przewodniczący Sekcji APT, Członek Komisji Etyki III kadencji związany z SAZ od lutego 2008 roku. Związany z rynkiem pracy od 15 lat.

The founder, majority shareholder and CEO of Jobman Group Ltd. Graduate of, among others: Cracow University of Economics, Jagiellonian University, Cracow School of Business. Vice President of Association of Employment Agencies (SAZ), in IV cadency, Chairman of Temporary Agencies Section and member of Ethics Committee in SAZ in III cadency.  Connected with SAZ since 2008. Actively engaged on the labor market trends fort he previous 15 years.