OPUBLIKOWANO:
2018.09.17
Prelegenci

prof. Franco Bianchini

[English version below]

Franco Bianchini jest profesorem polityki kulturalnej i planowania – oraz dyrektorem Instytutu Kultury, Miejsca i Polityki – na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii. Jest częścią zespołu odpowiedzialnego za ocenę wpływu i procesów tytułu UK City of Culture 2017 na miasto Hull. W latach 2010-2014 był członkiem zespołu przygotowującego zwycięską ofertę miasta Matera na południu Włoch, w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2019. W latach 2010-2014 współzarządzał siecią wymiany wiedzy w północnej Anglii, wspieraną przez Arts Council England i angażującą badaczy kultury, decydentów, menedżerów i praktyków, pracując nad kwestiami uczestnictwa i zaangażowanie w działalność kulturalną (www.culturalparticipation.co .uk).
Autor licznych publikacji, w tym Focus on Festivals (współredaktor C. Newbold, C. Maughan i J. Jordan, Goodfellow 2015), Urban Mindscapes of Europe (współredaktor G. Weiss-Sussex i F. Bianchini, Rodopi 2006 ), Planning for the Intercultural City (z J. Bloomfield, Comedia 2004), Culture and Neighbourhoods: A Comparative Report (z L. Ghilardi Santacatterina, Rada Europy, 1997), The Creative City (z Charles Landry, Demos, 1995 ) oraz Cultural Policy and Urban Regeneration: the West European Experience (współredaktor, Michael Parkinson, Manchester University Press, 1993). Jego zainteresowania badawcze obejmują rolę kultury w rewitalizacji miast (ze szczególnym uwzględnieniem miast portowych i Europejskich Miast / Stolic Kultury), a także badania nad różnorodnością kulturową i międzykulturowością jako zasobami innowacyjnymi w polityce miejskiej.

Franco Bianchini is Professor of Cultural Policy and Planning – and Director of the Culture, Place and Policy Institute – at the University of Hull, UK. He is part of a team in charge of the evaluation of the impacts and processes of Hull UK City of Culture 2017. From 2010-2014 he was a member of the team preparing the successful bid by the city of Matera, in Southern Italy, for the title of European Capital of Culture for 2019. From 2010-2014 he co-directed (with Dr Leila Jancovich, University of Leeds) a knowledge exchange network for the North of England, supported by Arts Council England and involving cultural researchers, policy makers, managers and practitioners, working on issues of participation in and engagement with cultural activities (see www.culturalparticipation.co.uk).
His books include Focus on Festivals (co-edited with C. Newbold, C. Maughan and J. Jordan, Goodfellow, 2015), Urban Mindscapes of Europe (co-edited by G. Weiss-Sussex with F. Bianchini, Rodopi, 2006), Planning for the Intercultural City (with J. Bloomfield, Comedia, 2004), Culture and Neighbourhoods: A Comparative Report (with L. Ghilardi Santacatterina, Council of Europe, 1997), The Creative City (with Charles Landry, Demos, 1995) and Cultural Policy and Urban Regeneration: the West European Experience (co-editor, with Michael Parkinson, Manchester University Press, 1993). His research interests include the role of culture in urban regeneration (with a particular focus on port cities and on European Cities/Capitals of Culture), and the study of cultural diversity and interculturalism as resources for innovation in urban policy.