OPUBLIKOWANO:
2018.10.18
Prelegenci

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

[English version below]

Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik Katedry Administracji Publicznej. Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w latach 1997- 2005). Członek Rady Służby Cywilnej (2009-2015). Redaktor naczelny kwartalnika Zarządzanie Publiczne.
Brał udział w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu: analizy polityk publicznych; zarządzania publicznego, jakości rządzenia;
modernizacji administracji publicznej. Autor ponad 180 publikacji naukowych oraz autor i współautor ponad 120 ekspertyz.
Współpracował z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, ministerstwami, urzędami
centralnymi, samorządami regionalnymi oraz organizacjami międzynarodowymi w tym z: The United States Agency for International Development, World Bank,
Organisation for Economic Co-operation and Development, The European Public Administration Network.

Professor at the Krakow University of Economics (UEK), D.Sc., Ph.D.; Dean of the Faculty of Public Economy and Administration of the University. Hear of the Chair of Public Economy. Director of the Małopolska School of Public Administration of the Cracow University of Economics (1997 – 2005). Member of the Civil Service Council (2009 – 2015). Editor in Chief of the “Zarządzanie Publiczne” quarterly. He participated in several dozen domestic and international projects pertaining to: the analysis of public policies; public management; quality of management; modernisation of public administration. He is the author of over 180 scientific papers and author and co – author of over 120 expert evaluations. He cooperated with the office of the Prime Minister, various ministries, central and head offices, regional governments and international organisations, including The United States Agency for International Development, World Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development, The European Public Administration Network.