„PROLOG: Dzień Krakowski” premiera raportu „Pokolenia”

 

Podczas zeszłorocznego wydarzenia „PROLOG: Dzień Krakowski”  swoją premierę miał raport „Pokolenia”. To publikacja napisana przez wielodyscyplinarny zespół ekspertów z dziedzin demografii, ekonomii i socjologii.

Nasze społeczeństwo każdego dnia otrzymuje informacje na temat jego słabego rozwoju. Coraz częściej słyszymy o zbliżającej się katastrofie klimatycznej, kolejnych chorobach, wojnach, atakach terrorystycznych, zwiększającym się bezrobociu spowodowanym rozwojem technologii czy też niepewnej sytuacji ustroju demokratycznego. Strach przed zagładą może spowodować brak wiary w siebie i innych oraz życie w ciągłej niepewności i w odosobnieniu.  Aby poradzić sobie z tymi negatywnymi skutkami złych informacji, należy wpierw podjąć się analizy ryzyka społecznego, a także współzależności pomiędzy ludźmi. To właśnie dzięki poznaniu zagrożeń i związanych z nimi problemów będziemy w stanie je rozwiązać. 

Właśnie w tym celu został napisany raport „Pokolenia”. Przeanalizowano w nim relacje między-  i wewnątrzpokoleniowe, a także ich związek ze zmianami demograficznymi oraz wynikających z nich zagrożeń.. Ze wspomnianego raportu dowiadujemy się,, że porozumienie pomiędzy #GeneRacjami jest kluczowe do zatrzymania społecznej zapaści, poprzez wprowadzenie do fundamentów naszego życia tzw. solidarnego rozwoju.

Raport ten powinien nie tylko pełnić formę postulatu czy też wezwania do działania, ale również wskazywać właściwą drogę postępowania. Przychodzimy do Was z gotowymi rekomendacjami, by wzmocnić relację w społeczeństwie, dzięki czemu osiągniemy wspólny sukces w kształtowaniu przyszłości.

Zapraszamy do lektury raportu dostępnego na https://oees.pl/hub/wp-content/uploads/2022/01/Raport-pokolenia-1-1.pdf. Przyjemnej lektury!