OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Rachunek wyniku i rachunek zasobów

Jerzy Hausner, Teresa Cebrowska, Piotr Voelkel

Termin
Miejsce

Drugi wykład z cyklu „Ekonomia wartości” Profesora Jerzego Hausnera z dnia 5.03.2020

Gośćmi Profesora byli:
 Teresa Cebrowska
Wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości. Specjalizuje się w standaryzacji rachunkowości, analizie finansowej i rewizji.
Związana z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydziałem Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 Piotr Voelkel
Założyciel Grupy Kapitałowej Vox oraz Uniwersytetu SWPS – pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce. Znawca sztuki i promotor rodzimego designu.

 

wydarzenie

 

Prelegenci
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
dr Teresa Cebrowska
Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Piotr Voelkel

Założyciel Grupy Kapitałowej VOX

Miejsce Konferencji

Podcasty