OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Samorządowa przyszłość w UE

Miejsce
Przystanek IDEA online

Pojęcie samorząd budzi wiele emocji ponieważ rozumiane jest w różny sposób. Samorząd to mała jednostka terytorialna na terenie większego tworu państwowego? To część większego systemu politycznego? To częściowo niezależna wspólnota zarządzana przez lokalnie wybieranych polityków? A może wspólnota ludzi, którzy najlepiej rozumieją swoje potrzeby i siebie nawzajem ponieważ mieszkają na jednych terenie i dzielą lokalne troski i problemy Niezależnie jednak jak definiować będziemy samo pojęcie, dotyczy ona nas wszystkich i ma większy lub mniejszy wpływ na naszą rzeczywistość. Postanowiliśmy więc wspólnie z ekspertami patrzącymi z różnych płaszczyzn wspólnie znaleźć jedną narrację i podyskutować o problemach, zaletach i szansach stwarzanych przez istnienie Samorządów. Chcemy odpowiedzieć na takie pytania jak
• Jakie znaczenie mają samorządy w Polsce?
• Jak obywatele powinni traktować samorząd – jako urząd/budynek/wspólnotę?
• Jakie podejście do samorządów prezentuje Unia Europejska? W jaki sposób UE kontroluje działania (małych) pod względem terytorialnym jednostek?
• Jaka jest różnica pomiędzy gminą wiejską a miejską? Rozróżnienie na poziomie zarządzania, perspektywy rozwoju oraz postrzegania przez obywateli.
• Czy istnieje na arenie międzynarodowej współpraca pomiędzy samorządami?

Partnerem głównym wydarzenia jest Komisja Europejska, partnerem Miasto Gdańsk, a patronem medialnym RMF FM. Streaming online dostępny będzie również na stronie RMF24.pl
Dyskusja tłumaczona będzie na polski język migowy. Zapraszamy do udziału za pośrednictwem live streamingu!

Prelegenci
dr Jerzy Plewa
b. dyrektor generalny ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Komisji Europejskiej, ekspert Team Europe
Joanna Erbel
socjolożka, ekspertka ds. mieszkalnictwa
Benedykt Węgrzyn
Wójt Gminy Dobra
Grzegorz Kwolek
dziennikarz RMF FM
Marek Sowa
samorządowiec, Marszałek województwa małopolskiego w latach 2010-2015
Miejsce Konferencji

Przystanek IDEA online

Organizatorzy
Partner główny
Partner
Patronat medialny
Powered by