Strategia_F2F

Strategia „Od pola do stołu” w sektorze przetwórstwa spożywczego

Strategia „Od pola do stołu” w sektorze przetwórstwa spożywczego zawiera kompleksowe objaśnienie założeń oraz celów zmian wdrażanych w sektorze rolno-spożywczym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Polska, która w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku stała się częścią Jednolitego Rynku Europejskiego, także jest zobowiązana dostosować się do nowych wytycznych. Autorzy raportu – dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. IERiGŻ-PIB oraz dr inż. Piotr Szajner – opisują planowane zmiany w szerokim kontekście realiów polskiego przemysłu spożywczego, przyglądając się zarówno produkcji żywności, jak i jej przetwórstwu. Sytuację w Polsce nakreślają zaś z uwzględnieniem uwarunkowań rynku europejskiego jako całości.

Celem wdrożenia strategii „Od pola do stołu” jest takie przeobrażenie przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej, aby produkcja i dystrybucja żywności stały się zrównoważone. Produkcja żywności ma funkcjonować w obiegu zamkniętym, tj. takim, który zakłada racjonalne wykorzystanie zasobów i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez minimalizację zużycia surowców i produkcji odpadów. Autorzy wskazują przy tym, że aby transformacja przemysłu spożywczego była możliwa, konieczne jest uporanie się z trapiącymi tę gałąź gospodarki problemami. Należą do nich m.in. marnotrawstwo żywności oraz jej fałszowanie przez producentów.

Raport pokazuje także, jak wielkie znaczenie dla sukcesu planowanej transformacji będzie mieć animowanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjności krajowych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Tylko nowoczesne metody przetwórstwa i produkcji zagwarantują, że rynek spożywczy w Unii Europejskiej faktycznie stanie się zrównoważony. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że koszty wdrażanych zmian może ponieść konsument – może okazać się, że ekstensyfikacja produkcji rolnej lub unowocześnienie jej przetwórstwa sprawią, że wzrosną koszty żywności.

Opracowanie zostało wydane przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, we wspólpracy z bankiem BNP Paribas oraz z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym.

Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna do pobrania bezpłatnie (aby pobrać raport kliknij w link pod grafiką).

 

>>>>POBIERZ ZA DARMO<<<<

 

Wydawca
Partnerzy