OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Uniwersytet-Idea

Jerzy Hausner, Jerzy Wilkin

Termin
Miejsce

Czy uniwersytety są ważnym punktem odniesienia dla polityki rozwoju?
Na czym powinno polegać nowoczesne kształcenie uniwersyteckie?
To tylko niektóre z zagadnień, które zostaną poruszone w czasie wystąpienia.

Podczas prelekcji zatytułowanej „Uniwersytet – Idea” gościem Profesora Jerzego Hausnera był Profesor Jerzy Wilkin – ekonomista, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, były dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą w zakresie rozwoju gospodarczego, transformacji systemów społeczno-ekonomicznych oraz instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju.

wydarzenie
https://www.facebook.com/events/243819197069735/?active_tab=discussion

Prelegenci
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
Miejsce Konferencji

Materiały do pobrania