OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Uszlachetnianie biznesu

Miejsce
Konferencja online | 27.04.2021 | godz. 10.00-15.00 | Rejestracja oraz transmisja wydarzenia dostępna jest na stronie: https://live.oees.pl/
Informacje o biletach
Wydarzenie dostępne będzie online, obowiązkowa rejestracja.

Dyskusja będzie dostępna również dla osób niesłyszących: zapewniamy tłumaczenie na żywo na polski język migowy.
Bilety

 

Rejestracja oraz transmisja wydarzenia dostępna jest na stronie:

https://live.oees.pl/

Zarejestruj się

W Open Eyes Economy przekonujemy, że w biznesie jest miejsce na wartości pozaekonomiczne. Mamy też świadomość, że sposoby „uszlachetniania” gospodarki są rozmaite. Na konferencji online „Uszlachetnianie biznesu”, zaplanowanej na 27 kwietnia 2021 roku chcemy się skupić na dwóch z nich – na wyzbyciu się krótko- i wąsko-wzrocznego myślenia ekonomicznego oraz na raportowaniu odpowiedzialności.

Zwykliśmy promować ekonomię wartości pokazując pozytywne przykłady. Nie inaczej będzie i tym razem. Będziemy się opierać na historiach innowacyjnych przedsiębiorców z Małopolski, którzy wiedzą jak w praktyce wykorzystywać intelektualne zdobycze Open Eyes Economy. Takie podejście daje im szansę na budowanie trwałych kooperacji z zagranicznymi partnerami, co staramy się wspierać w ramach projektu Małopolska Open Eyes Economy Hub.

W pierwszej części skupimy się na słabościach myślenia stricte ekonomicznego. W czasie wystąpień i dyskusji mówić będziemy o sposobach uniknięcia pułapek, które wynikają z nadmiernego przywiązania do traktowania zysku akcjonariuszy jako najważniejszego aspektu działania firmy. Postaramy się wyciągnąć lekcję z historii, kiedy to pojawienie się systemów społecznych, w których jednostki zyskiwały wolność i godność, otwierało drogę do innowacji nie tylko efektywnościowych, ale rozwojowych.

W drugiej części skupimy się na raportowaniu odpowiedzialności. Będziemy rozmawiać o tym jak wraz z popularyzacją nowego podejścia do raportowania niefinansowego zmieni się postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, pod jakimi warunkami podejście oparte o czynnik ESG (E – środowisko z ang. Environmental, S – społeczna odpowiedzialność z ang. social responsibility i G – ład korporacyjny z ang. corporate governance) może zrewolucjonizować sposób myślenia o odpowiedzialności w biznesie?

Transmisja wydarzenia będzie dostępna na platformie streamingowej live.oees.pl. Niezbędna jest wcześniejsza rejestracja.

 

Konferencja odbędzie się w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2021, które jest przygotowaniem do międzynarodowego kongresu ekonomii wartości Open Eyes Economy Summit 6, zaplanowanego na 16-17 listopada 2021 r. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Głównym partnerem wydarzenia jest Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. IIA Global, którego częścią jest IIA Polska, skupia ponad 300 tys. audytorów wewnętrznych na świecie w tym ponad 40 tys. w Europie i ponad 1700 w Polsce.

Program

Konferencja online "Uszlachetnianie biznesu" | 27.04.2021 | godz. 10.00-14.30

Prelegenci
dr Bartłomiej Biga
Vicepresident of the Open Eyes Economy Programme Council, Cracow University of Economics
Agata Frankiewicz
CEO & Founder, Deko Eko
dr Jacek Giedrojć
Warsaw Equity Group
Marta Górska
menedżerka projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prezes CFA Society Poland, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Tomasz Kwarciński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska Sieć Filozofii Ekonomii
Olga Petelczyc
Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, certyfikowana audytorka, Arete Audit
Renata Poreda
Manager ds. komunikacji i PR, ASTOR Sp. z o.o.
Jakub Wojnarowski
Dyrektor Zarządzający ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie
Ewa Sowińska
Partner ESO Audit, członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
dr Barbara Stepnowska
ekspert ds. przywództwa zrównoważonego rozwoju, Politechnika Gdańska
dr Radosław Zyzik
Akademia Ignatianum w Krakowie, Polski Instytut Ekonomiczny
Magdalena Żyłka
animatorka społeczno-kulturalna, Żywa Pracownia Sp. z o.o.
Miejsce Konferencji

Konferencja online | 27.04.2021 | godz. 10.00-15.00 | Rejestracja oraz transmisja wydarzenia dostępna jest na stronie: https://live.oees.pl/

Materiały pokonferencyjne

Konferencja była poświęcona wartościom, które umożliwiają prowadzenie biznesu zgodnie z podejściem rekomendowanym w ramach Open Eyes Economy. To podejście zakłada myślenie o innowacyjności, która rozwiązuje realne problemy. Jest to znacznie łatwiejsze przy współpracy przedsiębiorstw (także tych małych i średnich) ze światem nauki. Z tego powodu w programie znaleźli się zarówno przedstawiciele uczelni, jak i małopolscy przedsiębiorcy. Prowadzone rozmowy dotyczyły nie tylko potencjalnych możliwości współpracy nauka-biznes, ale także były okazją do prezentacji już przeprowadzonych wspólnie działań.

W pierwszej części konferencji uwaga była poświęcona słabościom krótko- i wąsko-wzrocznego myślenia w ekonomii. Skutkuje ono chociażby przerodzeniem się kapitalizmu w jego kwartalną, karykaturalną formę. To zaś jest zaprzeczeniem ekonomii wartości.

W swoim wykładzie dr Jacek Giedrojć wyjaśnił dlaczego dominujący paradygmat wartości dla akcjonariuszy prowadzi do fatalnych skutków – nie tylko dla otoczenia biznesu, ale także dla samych przedsiębiorstw. Akcjonariusze z dawców kapitału stali się bowiem jego biorcami. W efekcie, coraz słabiej wspierają rozwój firm, a coraz częściej uniemożliwiają kontrolowanym przez siebie przedsiębiorstwom poprawianie produktywności w oparciu o innowacyjność.

Na tej tematyce koncentrowali się także paneliści sesji inspiracyjnej „Gdy wycena niszczy prawdziwe dobro”. Poszukiwano rozwiązań m.in. w ekonomii behawioralnej, która jednak – jak zauważył dr Radosław Zyzik – jest tylko narzędziem i nie zawsze musi prowadzić do dobrych efektów. Natomiast dr Tomasz Kwarciński zwrócił uwagę, że myślenie ekonomiczne nie jest samo w sobie złe, bo w jego ramach jest także miejsce na wartości, z których kluczową jest z pewnością sprawiedliwość.

Niewątpliwie jednym ze sposobów uszlachetnienia biznesu jest poważne potraktowanie empatii na co zwróciła uwagę dr Barbara Stepnowska. Z jej wykładem korespondowała prezentacja Magdaleny Żyłki z Żywej Pracowni. Na przykładzie swojej działalności pokazała jak takie podejście daje siłę małopolskim przedsiębiorcom, siłę do budowania podstaw do rozwoju rozumianego w sposób zrównoważony i długookresowy. Takie rozumienie wartości jest najlepszym gruntem do pojawiania się innowacji.

Druga część konferencji była nakierowana na zagadnienia związane z raportowaniem odpowiedzialności. W tym zakresie obserwujemy bowiem dynamiczne zmiany i coraz bardziej rygorystyczne wymogi. Temat ten w kontekście inwestycji omówił prof. Krzysztof Jajuga, a na prawne aspekty praktyczne uwagę zwróciła Olga Petelczyc. Mimo, że ruch Open Eyes Economy zakłada oddolne, dobrowolne budowanie biznesu w oparciu o wartości pozaekonomiczne, to nie sposób jednak lekceważyć potencjalnych pozytywnych skutków upowszechnienia tego typu odgórnych regulacji.

W zamykającej konferencję sesji inspiracyjnej moderowanej przez Ewę Sowińską, dyskutowano o czynnikach ESG w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Zwrócono uwagę, że nowe regulacje pośrednio dotyczą także małych i średnich firm, które kooperując z większymi podmiotami muszą być gotowe do precyzyjnego raportowania swojego wpływu na środowisko, a także prezentowanego podejścia do społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wystąpienia przedstawicielek z małopolskich przedsiębiorstw: Renaty Poredy z firmy ASTOR oraz Agaty Frankiewicz z Deko Eko, które wskazywały jak one rozumieją uszlachetnianie biznesu, społeczną odpowiedzialność i swój wkład w tworzenie lepszego świata.

 

Konferencję można obejrzeć na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_B7JVcrw5CE

Materiały do pobrania
Organizatorzy:
Główny partner:
Partnerzy merytoryczni:
Patronat: