Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne

Najnowsza odsłona publikacji z cyklu Open Eyes Economy Summit Discussion Papers. Tym razem zaproszeni eksperci rozmawiali o Uwspólnianiu zasobów i dóbr wspólnych w trzech wymiarach: miejskich dóbr wspólnych, materialnych dóbr wspólnych i niematerialnych dóbr wspólnych.

_______________________________________________________________________

Z trudnych do zrozumienia przyczyn w debacie publicznej często pojawia się szkodliwa dychotomia: prywatyzacja vs. nacjonalizacja. Z tej przyczyny w ramach ruchu Open Eyes Economy wiele razy rozmawiamy o uwspólnianiu i dobrach wspólnych. Temat ten wyłamuje się z niebezpiecznie uproszczonego myślenia. Postawienie w centralnym punkcie dóbr wspólnych (ale i dobra wspólnego) jest przeciwstawieniem się wspomnianemu dwudzielnemu rozumieniu, które nie jest w stanie przedstawić odpowiedzi na najważniejsze pytania społeczne.

Nie oznacza to, że uwspólnienie jest uniwersalną i prostą receptą na wszystkie bolączki świata społecznego. Konieczne jest przede wszystkim rozróżnienie zasobów na materialne i niematerialne. Wymagają one innych podejść badawczych, wdrożeniowych, zarządczych. W przypadku zasobów materialnych prawie zawsze musimy mierzyć się z problemem rzadkości, co nie jest problemem w przypadku zasobów niematerialnych. W tej książce wyróżniliśmy jeszcze trzecią kategorię – miejską, która, choć mieści się w zbiorze zasobów materialnych, ma swoją specyfikę.

Opracowanie to jest transkrypcją trzech seminariów. Ich celem było pogłębienie międzynarodowej debaty, którą rozpoczęliśmy w 2019 roku we Wiedniu w ramach Open Eyes Economy on Tour i która była kontynuowana podczas Open Eyes Economy Summit 5 w listopadzie 2020 roku w Krakowie. Jednak nawet po wszystkich tych debatach trudno pokusić się o kompletne konkluzje. Oznacza to, że rozmowa o uwspólnianiu i dobrach wspólnych będzie, z pewnością nie tylko przez nas, kontynuowana.

dr Bartłomiej Biga – redaktor naukowy publikacji Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

_______________________________________________________________________

 

AUTORZY PUBLIKACJI

dr inż. arch. Magdalena Belof – Politechnika Wrocławska

dr Bartłomiej Biga – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit

prof. dr hab. Paweł Churski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiceprzewodniczący KPZK PAN, Członek Council of Representatives AESOP, członek założyciel ERSA

dr Maciej Grodzicki – Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – Akademia Leona Koźmińskiego

Zuzanna Kamykowska – Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr Zofia Łapniewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki

_______________________________________________________________________
POPRZEDNIE WYDAWNICTWA Z CYKLU DISCUSSION PAPERS dostępne na DOBRZE WIEDZIEĆ

_______________________________________________________________________

WYDAWCY PUBLIKACJI