Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i bez wątpienia doskonałe miejsce dla rozwoju biznesu – śmiało można powiedzieć, że jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów  na gospodarczej mapie Polski i Europy środkowej. Nasz region jest otwarty na inwestycje i tworzy przyjazny klimat dla przedsiębiorców. Co roku na terenie województwa przybywa około 10 tys. nowych przedsiębiorstw, w tym dynamicznie rozwijających się startupów technologicznych. Dzięki ogromnemu wsparciu przedsiębiorczości, a także optymalnemu wykorzystaniu funduszy unijnych i innych środków publicznych Małopolska pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych województw.  Dostęp do wykwalifikowanych kadr, bezpieczeństwo gospodarcze,  dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo – badawczej, bogata oferta nieruchomości oraz wysoki poziom jakości życia tworzą unikalny klimat inwestycyjny regionu, który przyciąga również inwestorów zagranicznych.
Więcej

 

Dlaczego Małopolska?

 • Europejski Region Przedsiębiorczości 2016
 • Jedyny region w Polsce z wydatkami B+R powyżej 2% PKB
 • 1. Miejsce w Polsce pod względem wartości wskaźników GERD/PKB oraz BERD/PKB, które obrazują znaczenie badań i rozwoju w gospodarce regionu (2,16% – GERD/ PKB całkowite wydatki na działalność B+R w relacji do PKB)
 • Małopolska należy do czołówki polskich regionów pod względem rozwoju gospodarczego. PKB regionu wynosi 8,1% PKB kraju. Region zajmuje 4. Miejsce wśród polskich regionów pod względem wkładu do krajowego PKB.
 • 6. Miejsce pod względem eksportu na tle innych polskich województw
 • Ponad 437 tys. podmiotów gospodarczych działających w Małopolsce – 4. Miejsce w Polsce – w tym blisko 4 tys. firm eksportujących.
 • 10. Miejsce Małopolski w TOP 10 EASTERN EUROPEAN REGIONS OF HE FUTURE 2020/21 FDI Intelligence
 • Eksport towarów i usług z Małopolski wynosi ponad 10 mld EUR
 • Duża dostępność funduszy dla biznesu oraz zachęty inwestycyjne
 • Liczna kadra inżynierska i menadżerska oraz specjaliści na najwyższym poziomie ze znajomością języków obcych
 • Najwyższej jakości szkolnictwo wyższe i liczne instytucje wsparcia biznesu
 • Bardzo dobra dostępność transportowa
 •  7 Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji wyznaczających strategiczne kierunki rozwoju regionu: Nauki o życiu, Energia zrównoważona, Technologie informacyjne i komunikacyjne, Chemia, Produkcja metali, Elektrotechnika i przemysł maszynowy, Przemysły kreatywne i czasu wolnego
  więcej