OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

II. Kongres Economy of a Water City 2019

Miejsce
Wrocławskie Centrum Kongresowe
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
Informacje o biletach
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: kongres@watercity.com.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety

Cena biletu: 49 zł

Bilet obejmuje:
– wstęp na dwudniowy kongres,
– przerwy kawowe i lunche,
– pakiet materiałów konferencyjnych.

WSPIERAMY RATOWNICTWO WODNE RZECZYPOSPOLITEJ

Wpłaty uczestników kongresu zostaną przekazane na działalność Wrocławskiego Oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej

Modnym hasłem ostatnich lat są zielone miasta. Jednocześnie Polska jest krajem, który boryka się z problemem zbyt małych zasobów wodnych. Kongres ma zwrócić uwagę, że aby móc się rozwijać, miasta powinny się stawać zielono-niebieskimi. Zieleń jest łatwiej zauważalnym elementem wpływającym na atrakcyjność miasta – odnalezienie zbalansowanej pozycji dla wody w mieście wymaga więcej wyobraźni, ale ma bardziej kompleksowy wpływ na rozwój miasta.

Kongres skupi się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Ambitnym celem jest wskazanie ścieżek niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, zagrożenia niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego, czy ryzyko suszy.

Dlatego podjęte zostaną szczegółowe rozważania opisujące relację wejścia-wyjścia. Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja czynników wpływających na to, jak miasto zarządza i jak może zarządzać środowiskiem wodnym. Powiązane zostaną ze sobą jakość życia w mieście z danymi o wielkości zużycia wody, ilością ścieków oraz z ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych, jezior, rzek i potoków.

Przywołany zostanie transport rzeczny i jego wpływ na środowisko oraz ograniczenia, jakie stawia środowisko przed tą formą przewozów. Dotknięty zostanie też kompleks zjawisk związanych z logistyką zaopatrzenia i dystrybucji.

Kongres będzie też okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na rynek.

Program

CZWARTEK
3 października 2019

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:
MIASTO: City Resilience oraz Planowanie przestrzenne a ochrona przed powodzią
w miastach
WODA: Waterfronts and city development
JAKOŚĆ ŻYCIA: Adaptacja miast do zmian
klimatu

PIĄTEK
4 października 2019

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:
MIASTO: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i wód deszczowych
WODA: Strategie ochrony przed powodzią oraz Operacyjne zarządzanie gospodarką wodną
JAKOŚĆ ŻYCIA: Miejska przestrzeń - infrastruktura
i komunikacja społeczna

Prelegenci
Justin Abbott
Director and Global Water Skills Leader, Arup
Wojciech Adamski
Municipal Operations Center in Wrocław
dr Guy Alaerts
Institute for Water Education
Ed Anker
Alderman City of Zwolle
Piotr Barański
International Commission for the Protection of the Odra River against Pollution
dr Reginald Blake
New York College of Technology
prof. Hans Reiner Boehm
TU Darmstadt
Maciej Chrzanowski
CEO of SWECO Consulting Polska
dr Paweł Chudziński
CEO of Aquanet
prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki
Adam Mickiewicz University in Poznan
Peter Dane
European Benchmarking Co-Operation
Piet Dircke
Global Leader Water Management, Arcadis
dr Kristina Ek
Luleå University of Technology
dr Rodrigo Fernandes
Bentley Systems
dr Jakub Głowacki
Cracow University of Economics
dr Krzysztof Głuc
Cracow University of Economics, OEES Expert
Adam Grehl
former Vice President of Wrocław
dr James Grellier
European Centre for Environment and Human Health
Maurits Groen
Director of MGMC, WakaWaka, Kipster and Energetika
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
dr Piotr Hermanowski
Adam Mickiewicz University in Poznan
prof. Fumiaki Inagaki
Akita University
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Jacek Jędrzejczyk
SWECO Consulting Polska
dr inż. Dorota Jopek
Cracow University of Economics
prof. UP dr hab. Marian Kachniarz
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
prof. dr hab. Anna Karwińska
Cracow University of Economics
Joanna Kiernicka-Allavena
Wydział Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocław
Katarzyna Kierzek-Koperska
Deputy President of Poznań
dr inż. Roman Konieczny
emerytowany pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marek Kończak
Co-ordination Office of the Odra and Vistula River Basin Flood Protection Project in Wrocław
prof. dr hab. Stanisław Korenik
Wrocław University of Economics
dr inż. Ryszard Kosierb
Institute of Meteorology and Water Management
dr inż. Wolfgang Kron
Formerly Munich Re (retired)
dr Michał Kudłacz
Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert OEES
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Polska Akademia Nauk, wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Economy of a Water City
Krzysztof Kutek
Arcadis Polska
prof. Corinne Larrue
Paris Est Creteil, Paris School of Planning
Ole Larsen
Call Copenhagen – Climate Adaptation Living Lab
Eric Leca
Europe Leader Rail & Urban Transport, Arcadis
dr Mikołaj Lewicki
University of Warsaw
prof. PWr dr hab. inż. Paweł Licznar
Katedra Wodociągów i Kanalizacji, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
Przemysław Ligenza
CEO of Institute of Meteorology and Water Management
Oliver Loebel
General Secretary, EurEau
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Gdańsk University of Technology
Andrzej Łazęcki
Municipality of Krakow
prof. UW dr hab. Artur Magnuszewski
University of Warsaw
Mateusz Majka
River Coordinator, Municipal Office in Wrocław
prof. Cedo Maksimovic
Editor of Urban Water Journal, Imperial College London
dr hab. Piotr Matczak
Adam Mickiewicz University in Poznań
Tobias Menzel
OTT Hydromet GmbH
Joanna Mieszkowicz
Aeris Futuro Foundation
Jarosław Miziołek
CEO of Arcadis Poland
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
profesor senior Politechniki Krakowskiej
Jolanta Olbracht
Arcadis Poland
prof. UAM dr hab. Adam Radzimski
Adam Mickiewicz University in Poznan
Klara Ramm
The Chamber of Commerce Polish Waterworks
dr Suresh Kumar Rohilla
School of Water and Waste - CSE, New Delhi (India)
Grzegorz Roman
former Member of the Board of the Lower Silesian Voivodship
dr Ksymena Rosiek
Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Marc S. Forni
City Resilience Program, World Bank
Mirza Sarac
International Sava River Basin Commission
prof. dr hab. Szymon Szewrański
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Katarzyna Szymczak-Pomianowska
Director of the Department of Sustainable Development, Municipal Office in Wrocław
Kazimierz Śródka
Member of Supervisory Board, Archicom S.A.
prof. Arjan van Timmeren
A’dam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)
Suzanne Titema
International Architecture Biennale Rotterdam
prof. dr hab. Andrzej Tiukało
Institute of Meteorology and Water Management
Rémy Tourment
National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (IRSTEA)
dr Baris Trak
European Investment Bank
dr inż. arch Agata Twardoch
The Silesian Technical University
Wouter Vos
Director International Liveable Cities
Kevin Welling
International Water Cities
prof. Mark Wiering
Radboud University in Nijmegen
Edyta Wiśniewska
Netherland Water Partnership
dr Winston Yu
International Water Management Institute (IWMI)
prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Economy of a Water City
prof. dr hab. Maciej Zalewski
European Regional Center for Ecohydrology
prof. Evzen Zeman
Czech Agricultural University
Piotr Ziętara
CEO of Municipal Water and Sewerage Company in Cracow Kraków
Witold Ziomek
prezes zarządu MPWiK Wrocław
prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak
Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringiem Ekosystemu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Janusz Zaleski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Wiceprzewodnicząca Rady Programowej
Jacek Ossowski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr hab. Krystyna Choma-Moryl
Uniwersytet Wrocławski
Agnieszka Czuczwara
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Departamentu Gospodarki
prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Krzysztof Głuc
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. SWPS dr hab. Tomasz Grzyb
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Dorota Jakuta
Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"
prof. UWr dr hab. Katarzyna Kajdanek
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Stanisław Korenik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Michał Kudłacz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. UWr dr hab. Henryk Marszałek
Uniwersytet Wrocławski
Łukasz Medeksza
Departament Strategii i Rozwoju, Urząd Miejski Wrocławia
prof. UE dr hab. Dorota Rynio
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Czesław Szczegielniak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Piotr Voelkel
Założyciel Grupy VOX
Edyta Wiśniewska
Netherland Water Partnership
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny OEES
Witold Ziomek
Prezes Zarządu MPWiK we Wrocławiu
Mateusz Zmyślony
Dyrektor Kreatywny ESKADRA
prof. dr hab. Jerzy Zwoździak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Miejsce Konferencji

Wrocławskie Centrum Kongresowe
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

Materiały kongresowe
Organizatorzy
Współorganizatorzy
Partner tematyczny
Złoty sponsor
Srebrny sponsor
Partnerzy
Patron medialny