OPUBLIKOWANO:
2019.04.15
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Kongres Economy of a Water City

Termin
2019-10-03 09:00:00
2019-10-04
Miejsce
Wrocławskie Centrum Kongresowe
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
Informacje o biletach
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: katarzyna.majcherczyk@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety
     Rejestracja już wkrótce

Modnym hasłem ostatnich lat są zielone miasta. Jednocześnie Polska jest krajem, który boryka się z problemem zbyt małych zasobów wodnych. Kongres ma zwrócić uwagę, że aby móc się rozwijać, miasta powinny się stawać zielono-niebieskimi. Zieleń jest łatwiej zauważalnym elementem wpływającym na atrakcyjność miasta – odnalezienie zbalansowanej pozycji dla wody w mieście wymaga więcej wyobraźni, ale ma bardziej kompleksowy wpływ na rozwój miasta.

Kongres skupi się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Ambitnym celem jest wskazanie ścieżek niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, zagrożenia niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego, czy ryzyko suszy.

Dlatego podjęte zostaną szczegółowe rozważania opisujące relację wejścia-wyjścia. Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja czynników wpływających na to, jak miasto zarządza i jak może zarządzać środowiskiem wodnym. Powiązane zostaną ze sobą jakość życia w mieście z danymi o wielkości zużycia wody, ilością ścieków oraz z ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych, jezior, rzek i potoków.

Przywołany zostanie transport rzeczny i jego wpływ na środowisko oraz ograniczenia, jakie stawia środowisko przed tą formą przewozów. Dotknięty zostanie też kompleks zjawisk związanych z logistyką zaopatrzenia i dystrybucji.

Kongres będzie też okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na rynek.

Program

CZWARTEK
3 października 2019

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:
MIASTO: City Resilience oraz Planowanie przestrzenne a ochrona przed powodzią
w miastach
WODA: Waterfronts and city development
JAKOŚĆ ŻYCIA: Adaptacja miast do zmian
klimatu

PIĄTEK
4 października 2019

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:
MIASTO: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i wód deszczowych
WODA: Strategie ochrony przed powodzią oraz Operacyjne zarządzanie gospodarką wodną
JAKOŚĆ ŻYCIA: Miejska przestrzeń - infrastruktura
i komunikacja społeczna

Prelegenci
dr Guy Alaerts
Institute for Water Education
prof. Hans Reiner Boehm
TU Darmstadt
dr Paweł Chudziński
CEO of Aquanet
dr Kristina Ek
Luleå University of Technology
Marc S. Forni
City Resilience Program, World Bank
dr Krzysztof Głuc
Cracow University of Economics, OEES Expert
dr Piotr Hermanowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierownik Projektu a WORP 2019
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Poznan University of Technology, Vice-President of the The Economy of a Water City Congress Programme Council
dr inż. Dorota Jopek
Cracow University of Economics
dr Michał Kudłacz
Cracow University of Economics, OEES Expert
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Vice-President of the The Economy of a Water City Congress Programme Council
dr inż. Wolfgang Kron
Formerly Munich Re (retired)
prof. Corinne Larrue
Paris Est Creteil, Paris School of Planning
Mirza Sarac
International Sava River Basin Commission
dr Baris Trak
European Investment Bank
dr Håkan Tropp
Head of OECD Water Governance Programme Cities
dr Winston Yu
International Water Management Institute (IWMI)
Wouter Vos
Director International Liveable Cities
prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski
Vice-President of the The Economy of a Water City Congress Programme Council
Piotr Ziętara
CEO, Kraków Waterworks
dr Krzysztof Kutek
Arcadis Polska
Justin Abbott
Director and Global Water Skills Leader, Arup
Ed Anker
Alderman City of Zwolle
dr hab. Robert Banasiak
Institute of Meteorology and Water Management
dr Reginald Blake
New York College of Technology
Anette Bos
RAI Amsterdam
prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki
Adam Mickiewicz University in Poznan
Piet Dircke
Global Leader Water Management, Arcadis
dr Kristina Ek
Luleå University of Technology
dr Rodrigo Fernandes
Bentley Systems
dr Jakub Głowacki
Cracow University of Economics
dr James Grellier
European Centre for Environment and Human Health
Maurits Groen
Director of MGMG, WakaWaka, Kipster and Energetika
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Przewodniczący Rady Programowej OEES
dr Piotr Hermanowski
Adam Mickiewicz University in Poznan
Nikola Ille
World Bank
prof. Fumiaki Inagaki
Akita University
dr Tomasz Jakubiec
Director of the Strategy Office of the City of Lodz
Dorota Jakuta
CEO of Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Kamil Jawgiel
Adam Mickiewicz University in Poznan
dr hab. prof. UP Marian Kachniarz
University of Life Sciences in Wroclaw
Katarzyna Kierzek-Koperska
Deputy President of Poznań
prof. Corinne Larrue
Paris Est Creteil, Paris School of Planning
Ole Larsen
Call Copenhagen – Climate Adaptation Living Lab
dr Mikołaj Lewicki
University of Warsaw
Mateusz Majka
River Coordinator, Municipal Office in Wrocław
prof. Cedo Maksimovic
Editor of Urban Water Journal, Imperial College London
Tobias Menzel
OTT Hydromet GmbH
Joanna Mieszkowicz
Aeris Futuro Foundation
Yang Min
International Water Association
Jarosław Miziołek
CEO of Arcadis Poland
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Krakow University of Technology
Karolina Pietryka
graduate of the Cracow University of Economics
dr Suresh Kumar Rohilla
School of Water and Waste
dr Ksymena Rosiek
Cracow University of Economics
Marc S. Forni
City Resilience Program, World Bank
Mirza Sarac
International Sava River Basin Commission
Katarzyna Szymczak-Pomianowska
Director of the Department of Sustainable Development, Municipal Office in Wrocław
Suzanne Titema
International Architecture Biennale Rotterdam
prof. dr hab. Andrzej Tiukało
Institute of Meteorology and Water Management
Remy Tourment
National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (IRSTEA)
dr Baris Trak
European Investment Bank
dr inż. arch Agata Twardoch
The Silesian Technical University
Kevin Welling
International Water Cities
prof. Mark Wiering
Nijmegen School of Management
Edyta Wiśniewska
Netherland Water Partnership
prof. dr hab. Maciej Zalewski
European Regional Center for Ecohydrology
prof. Evzen Zeman
Czech Agricultural University
prof. dr hab. Jerzy Zwoździak
University of Life Sciences in Wroclaw
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Gdańsk University of Technology
dr inż. Ryszard Kosierb
Institute of Meteorology and Water Management
Kazimierz Śródka
RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Janusz Zaleski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
Wiceprzewodnicząca Rady Programowej
Jacek Ossowski
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr hab. Krystyna Choma-Moryl
Uniwersytet Wrocławski
Agnieszka Czuczwara
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Departamentu Gospodarki
prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Krzysztof Głuc
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. SWPS dr hab. Tomasz Grzyb
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Dorota Jakuta
Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"
prof. UWr dr hab. Katarzyna Kajdanek
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Stanisław Korenik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Michał Kudłacz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. UWr dr hab. Henryk Marszałek
Uniwersytet Wrocławski
Łukasz Medeksza
Departament Strategii i Rozwoju, Urząd Miejski Wrocławia
prof. UE dr hab. Dorota Rynio
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Czesław Szczegielniak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Piotr Voelkel
Założyciel Grupy VOX
Edyta Wiśniewska
Netherland Water Partnership
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny OEES
Witold Ziomek
Prezes Zarządu MPWiK we Wrocławiu
Mateusz Zmyślony
Dyrektor Kreatywny ESKADRA
prof. dr hab. Jerzy Zwoździak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Do konferencji pozostało

  • Dni

  • Godzin(y)

  • Minut(y)

  • Sekund(y)

Miejsce Konferencji

Wrocławskie Centrum Kongresowe
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

Organizatorzy
Współorganizatorzy