OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Kształtowanie kompetencji
w gospodarce cyfrowej

Miejsce
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, Kampus UEW
Informacje o biletach
Wstęp wolny
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: katarzyna.majcherczyk@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne

Na rynku pracy zachodzą gwałtowne i szybkie zmiany. Wiele zawodów niebawem zniknie, ustępując miejsca nowym, dziś jeszcze nieznanym. Odpowiedzią na postępujący rozwój gospodarki w obliczu cyfryzacji, powinno stać się ustalenie sposobów dostosowywania się do zachodzących zmian i kształtowania kompetencji przyszłych pracowników.

Goście seminarium poświęconego kształtowaniu kompetencji w gospodarce cyfrowej przedstawią wyzwania, które stawia pracownikom i pracodawcom współczesna sytuacja na rynku pracy, a także możliwe ścieżki kariery w firmach sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz ich potencjału. Będzie to także okazja do wskazania zarówno sposobów kształcenia nowych i kluczowych dla wspomnianego sektora kompetencji, jak i do zwiększenia świadomości na uczelniach co do jego specyfiki i kierunków rozwoju.

W programie seminarium zaplanowano wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, firm sektora nowoczesnych usług biznesowych jak i również środowiska akademickiego — uniwersytetów ekonomicznych z Krakowa, Poznania i Wrocławia, Politechniki Wrocławskiej (PWr) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr).

 

Program
Prelegenci
prof. UE dr hab. Grzegorz Bełz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wanda Buk
Podsekretarz stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji
Tomasz Brzostowski
wiceprezes, Hitachi Vantara
Magdalena Bystranowska
Prezes Zarządu Merck Business Solutions Europe Sp. z o.o
Ewa Carr de-Avelon
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, AXA XL
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
Łukasz Czajkowski
Head of Membership, Network and Community, ABSL
Małgorzata Domańska
Associate Manager/HR Business Partner, GlobalLogic
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
dr Magdalena Jelonek
ekspert Open Eyes Economy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu
prof. UWr dr hab. Marek Kuźniak
Uniwersytet Wrocławski
dr Michał Kisiel
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
dr inż. Robert Muszyński
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Wojciech Paprocki
Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
Justyna Piwowarczyk
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Smith and Nephew we Wrocławiu
Rafał Rogoza
Senior Leader, IBM
dr Artur Rot
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Artur Sawicki
Dyrektor Center of Exellence, Infor Sp. z o. o.
Ałła Witwicka-Dudek
Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce Konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, Kampus UEW

Materiały pokonferencyjne

Instytut Badawczy McKinsey prognozuje, że do roku 2030 21% stanowisk pracy w Polsce zostanie zastąpionych pracą automatów. Najbardziej zagrożone są prace niskopłatne i związane z prostymi zadaniami.
Powstaną jednak nowe zawody związane z produkcją „czystej” energii, ekologią oraz nowymi miejscami pracy, które wymagać będą tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii. Nowe zawody wymagać będą też nowych kompetencji — i technicznych, i miękkich, których musimy uczyć się już od najmłodszych lat. Jest też optymistyczna prognoza: być może pracę polegającą na wykonywaniu zadań przejmą automaty, ludzie natomiast — jako istoty rozumne i twórcze (cechy, których brakuje sztucznej inteligencji) — swoją pracę będą opierać na zainteresowaniach i pasjach.
To wyjątkowy i gorący temat, szczególnie ważny i kluczowy dla dzisiejszej gospodarki i dla naszej uczelni. — zauważył prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu — Wszyscy wiemy, że żyjemy w czasach rewolucji, jeżeli chodzi o rynek pracy, związanej z cyfryzacją.
Nie wszyscy jednak te zmiany zauważają. Szczególnie nieświadomi czekających ich na rynku pracy oczekiwań i wyzwań w gospodarce cyfrowej wydają się studenci. Jak podkreślił dr inż. Robert Muszyński z Politechniki Wrocławskiej — Studenci nie są świadomi potrzeb, nie są świadomi tego, po co przychodzą na studia i czego powinni się nauczyć. Studia prowadzone są na skalę masową, przez co praktycznie nie ma nawiązywania relacji pomiędzy prowadzącymi, kadrą, profesorami a studentami. Nie ma relacji mistrz-uczeń, która w kształceniu akademickim odgrywa kluczową rolę, bo nie chodzi tylko o to, by przekazać wiedzę, ale także, by zachęcić do działania.
Obecni na konferencji przedstawiciele świata biznesu zwrócili także uwagę na konieczność dostosowania się do czekających nas zmian na rynku pracy. Przyszłość będzie na pewno inna niż dzisiaj. Mówimy więcej o miękkich kompetencjach, o rzeczach, które należy rozwijać i których trzeba się uczyć. Trochę mniejsze znaczenie będę miały tzw. kompetencje twarde — związane z wiedzą zawodową czy konkretną specjalizacją. Czekający nas świat wymagać będzie ciągłej zmiany, dlatego będziemy musieli często się przekształcać, przebranżawiać i od nowa kształtować. Do tego właśnie potrzebne są kompetencje miękkie — podkreślił Artur Sawicki,
Pod dyskusję został poddany także model kształcenia wyższego. Czy aktualne programy nauczania są adekwatne do wymagań rynku pracy i pracodawców? Błędy w myśleniu i projektowaniu współczesnych studiów zauważa prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie — Cała nasza edukacja jest dyskusją o tym, jaka ma być podstawa programowa. Tak, jakby od postawy programowej, a nie metody kształcenia zależało wszystko. To metoda kształcenia musi się zasadniczo zmienić, i jeżeli tak się stanie, to musi się też zmienić relacja między uczniem, nauczycielem i pracodawcą.
W konferencji odbywającej się w ramach Open Eyes Economy on Tour udział wzięli przedstawiciele środowiska akademickiego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, SGH Warsaw School of Economics, Politechnika Wrocławska), biznesu (Hitachi Vantara, AXA XL, ABSL Poland, GlobalLogic, IBM, Infor Smith & Nephew) oraz rządu.
Musimy dzisiaj patrzeć kompleksowo, globalnie. I musimy wzajemnie koordynować rozwój tych kompetencji w każdym z sektorów gospodarki. Jest to ogromne wyzwanie przed nami. Mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami opublikujemy strategię rozwoju kompetencji cyfrowych – zapowiedziała obecna na konferencji Wanda Buka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.
Wydarzenie, które zgromadziło blisko trzystu uczestników, odbyło się we współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Fundacji GAP, a także Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Pracodawców RP, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Centrum Współpracy z Biznesem. Partnerami konferencji byli: VELUX, Fertőd, ABSL Poland, Wrocławskie Centrum Akademickie

Zobacz relację z wydarzenia

?Od naszego wydarzenia minęło już trochę czasu, ale warto przypomnieć sobie o czym dyskutowaliśmy. Zobaczcie nasz ? film z podsumowujący konferencję #OEE on Tour. Jeszcze raz dziękujemy ? wszystkim prelegentom i uczestnikom. Mamy nadzieję, że było to dla Was owocne spotkanie.

Gepostet von Biuro Karier przy Centrum Współpracy z Biznesem UE am Montag, 20. Mai 2019

Materiały do pobrania
Fotorelacja
Partner Główny OEE on Tour 2019
Organizatorzy
Współorganizatorzy
Partnerzy
Powered by