Prelegenci

Prelegenci
Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Jacek Gdański
Wiceprezes Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
dr hab. Konrad Grabiński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


dr Andre Helin
Prezes Zarządu BDO
dr Maria Anna Karwowska
Prezes Zarządu KarStanS Sp. z o.o
Krzysztof Kudeń
Prezes zarządu IT Masters, trener i doradca biznesowy
Dorota Oleniuk
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych Regionu Kujawsko – Pomorskiego
Marzenna Rycharska
Prezes Regionalnego Oddziału Biegłych Rewidentów Bydgoszczy
Zuzanna Skalska
Założycielka – partnerka 360inspiration
Dorota Sobieniecka-Kańska
Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, wykładowca, doradca PR i CSR
Ewa Sowińska
Partner ESO Audit, członek Rady Programowej OEES


Mateusz Zmyślony
the Creative Director of the OEES, ESKADRA Group