Nr 3

Małopolska miejscem atrakcyjnym dla inwestorów

Województwo małopolskie dysponuje znaczącym w skali Polski potencjałem społeczno-gospodarczym. Małopolska wytwarza 7,8 proc. PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. W regionie działalność prowadzi ponad 370 tys. firm, dzięki czemu od lat znajduje się on w czołówce krajowych rankingów oceny atrakcyjności inwestycyjnej. Lista atutów naszego regionu jest jednak jeszcze dłuższa. Przede wszystkim na terenie Małopolski zatrudnienie znalazło prawie 1,4 mln osób – w tym doskonale wykształceni pracownicy, będący absolwentami jednych z najlepszych polskich uczelni. To oczywiście przekłada się na innowacyjność, którą aktywnie wspierają sektor wysokich technologii, instytucje badawczo-rozwojowe i przedsiębiorstwa promujące nowatorskie rozwiązania. Duży potencjał naukowy województwo zawdzięcza ośrodkom badawczym i lokalnym uczelniom wyższym. Wszystko to łączy się z dobrze rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną i otwartością na rynki zagraniczne, którym Małopolska ma wiele do zaoferowania – możemy poszczycić się największym rynkiem nowoczesnych usług biznesowych. W samym Krakowie dysponujemy olbrzymimi zasobami nowoczesnych powierzchni biurowych (ponad 1 mln m kw. – drugie miejsce po Warszawie), a w strefach aktywności gospodarczej doskonale przygotowanymi terenami inwestycyjnymi. Baza danych Centrum Business in Małopolska zawiera prawie 150 ofert inwestycyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje także dobrze rozwinięta sieć usług bankowych. Możemy się też pochwalić bogatymi zasobami naturalnymi.

Małopolska w 2016 r. otrzymała miano Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Komitet Regionów obszarom wyróżniającym się pod względem wprowadzania aktywnej i innowacyjnej strategii dla rozwoju przedsiębiorczości.

Małopolska oferuje dogodne warunki rozwoju sektorom: high-tech, motoryzacyjnemu, turystycznemu i BPO przede wszystkim dzięki wysokiemu potencjałowi naukowo-badawczemu i edukacyjnemu szkolnictwa wyższego, odpowiedniemu zapleczu naukowemu, dostępności wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i siły roboczej.

Działających na terenie województwa 59 ośrodków innowacji i wspierania przedsiębiorczości sprawia, że pod tym względem Małopolska zajmuje drugie miejsce w Polsce. W naszym regionie powstało 21 inicjatyw klastrowych, w tym np. Klaster LifeScience czy MedCluster. Firmy, takie jak Delphi, Motorola, CH2MHill czy Ericpol, wybrały Kraków jako miejsce inwestycji R & D. Mieszkańcy aktywnie korzystają z takich e-narzędzi i e-usług, jak Wavelo czy system elektronicznych usług publicznych. W celu komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych w instytucjach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych oraz w zakresie wspierania innowacji i kooperacji z przemysłem utworzono centra transferu technologii, w tym działające w obszarach budownictwa pasywnego, energii zrównoważonej czy też biotechnologii, bezpieczeństwa żywności, nutrigenomiki i innych pokrewnych dziedzin.

W rankingach najbardziej pożądanych lokalizacji dla centrów nowoczesnych usług biznesowych Kraków zajmuje czołowe miejsca zarówno w Europie, jak i na świecie. BPO to aktualnie najszybciej rozwijający się sektor w Polsce. W Krakowie działa około 150 centrów BPO, w których pracuje prawie 70 tys. osób. Firmy, takie jak Zurich Insurance, Uber, Ailleron, Red Stack Tech, Symphony, Architech, Pearson, Global Logic, Azimo, Lowcosttravel Group, IG Group, Cathay Pacific czy International Airline Group, w ostatnim czasie zdecydowały się na utworzenie swoich siedzib w Krakowie.

Od 2009 r. działania promocyjne w obszarze gospodarczym województwa małopolskiego ukierunkowane na przyciąganie do regionu zagranicznych i krajowych inwestorów oraz rozwój eksportu koordynowane są przez Centrum Business in Małopolska (CeBiM), inicjatywę utworzoną przez województwo małopolskie, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. oraz Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. CeBiM jest regionalnym przedstawicielem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu prowadzącej projekty obsługi inwestorów i internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.