WATER CITY INDEX 2020

Najnowsza odsłona rankingu miast, w którym oceniono rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody. Indeks stanowi kontynuację raportu wydanego w 2019 r. Jest pierwszym i jak dotąd jednym, który tak szeroko definiuje mocne i słabe punkty oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania „niebieską infrastrukturą” w Polsce. Celem raportu jest skłonienie do refleksji władz miast, naukowców, ekspertów, mieszkańców oraz wspólne wypracowanie standardów, które pozwolą skuteczniej i efektywniej gospodarować zasobami wody.

_______________________________________________________________________

Problemy miast na świecie, w tym również w Polsce coraz mocniej dotyczą kwestii racjonalnego i efektywnego wykorzystywania zasobów wody w warunkach coraz silniej zauważalnych kryzysów wodnych (powodzie i susze oraz zanieczyszczenia wód), o długotrwałych konsekwencjach. Problemy wodne Polski są znane od dziesięcioleci, jednak sektor ten nie cieszył się szczególną uwagą kolejnych rządów, od początku PRL do dziś. O wodzie pamiętamy, gdy sama się o siebie upomni. Przeobrażenia jakie zachodzą wewnątrz miast, w połączeniu ze zmianami klimatycznymi oraz ponadprzeciętną gęstością zaludnienia, prowadzą do konsekwencji w różnych sektorach gospodarki oraz w polityce wodnej. Dlatego niezbędne jest prowadzenie systematycznej i usystematyzowanej debaty na temat polityki wodnej miast w Polsce.

W odróżnieniu do WCI 2019, ranking Water City Index 2020 został odrębnie przygotowany dla metropolii (8), kategorii miast na prawach powiatu (58) oraz dla miast nie będących miastami na prawach powiatu, posiadających co najmniej 20 tys. mieszkańców (152). Indeks został przygotowany w ramach czterech kategorii oraz 15 podkategorii oceny. Cztery główne kategorie, w których oceniono efektywność gospodarki wodnej w miastach, to:
• sposób wykorzystania zasobów wody,
• umiejętności radzenia sobie z kryzysami wodnymi,
• wykorzystania wody w kontekście rozwoju gospodarczego miast
• oraz doskonalenia jakości świadczonych usług publicznych sektora wodnego.

_______________________________________________________________________

Sprawdź, które miasta najlepiej gospodarują wodą!


_______________________________________________________________________
MEDIA O WCI 2020

Życie, Zagrożenie, Gospodarka-Biznes, Kultura-Mieszkańcy. Na takie główne kategorie podzielono składowe rankingu, który mają państwo w rękach. To jak miasta radzą sobie z zagrożeniami związanymi z wodą i jak wykorzystują jej atuty nie tylko zawsze było, ale zawsze pewnie będzie w dużej mierze decydować o ich przyszłości. Które miasta będą się rozwijać, a które podupadać? Ten, unikalny na samorządowym rynku, ranking daje możliwość przyjrzenia się tym procesom i oceny działań władz miejskich w jednym z najważniejszych sektorów.

Andrzej Gniadkowski
Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

O tym jak istotną rolę odgrywa w miastach woda i właściwe nią gospodarowanie zazwyczaj przekonujemy się, gdy miejską tkankę dotknie niszczycielska fala powodziowa, albo gdy w kranach zrobi się sucho. Raport Water City Index 2020 skłania jednak do głębszej refleksji na temat tego, jak zwłaszcza w dobie pogłębiającego się kryzysu klimatycznego władze polskich miast dbają o zasoby wodne. Na szczególną uwagę zasługuje fakt spojrzenia przez autorów raportu na wodę w przestrzeni miejskiej wieloaspektowo: od obszarów związanych z wodą pitną, przez zagrożenia, jakie ze sobą niesie (powódź, susza) oraz jej roli dla rozwoju lokalnej gospodarki i biznesu, aż po kwestie związane z miejscem wody w miejskim krajobrazie. Uchwycenie tych cech dla poszczególnych miast w postaci rankingu może być więc swoistym przewodnikiem w poszukiwaniu miejsc, w których – dzięki dbaniu o wodę i z współgrania z nią – mieszkańcom będzie żyło się lepiej.

Monika Waluś
Dziennikarka „Gazety Wyborczej”

Ranking Water City Index ocenia efektywność gospodarowania wodami w największych miastach w Polsce. Należy pamiętać, że podstawową zasadą gospodarowania wodami jest zrównoważony rozwój, w ramach którego kształtujemy i chronimy zasoby wodne, korzystamy z nich oraz zarządzamy w sposób efektywny. Miasta to szczególne jednostki przestrzenne w zakresie gospodarki wodnej. Racjonalnie i całościowe traktowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości, to wyzwanie, któremu potrafią sprostać najlepsi.

Mateusz Balcerowicz
Zastępca Redaktora Naczelnego „Gospodarki wodnej”

W Polsce marnujemy ogromne ilości wody. Nie dostrzegamy tego jesienią i zimą, ale latem susza staje się problemem nr 1. Z drugiej strony miasta borykają się z coraz częstszymi podtopieniami powodowanymi nawalnymi deszczami i nie zawsze wydolną infrastrukturą, która nie jest w stanie sprostać zadaniu odprowadzania ogromnych ilości wody w stosunkowo krótkim czasie. W dobie susz i podtopień zapominamy, że woda stanowi także ważny element funkcjonowania miasta. To również dzięki jej dobremu zagospodarowaniu rozwijają się kultura, rozrywka, sport i rekreacja. Wyzwanie może więc stanowić dla miasta prawdziwą szansę. Które miasta wykorzystują wodę lepiej, a które mają jeszcze sporo do zrobienia? Tego dowiedzą się Państwo z Water City Indeks 2020 – rankingu miast. Warto się w niego wczytać i z niego skorzystać, bo każda inicjatywa i wartościowa publikacja (a do takich zalicza się ten ranking) mająca na celu podniesienie efektywności gospodarowania zasobami wody jest obecnie nie do przecenienia.

Szymon Pewiński
Redaktor Prowadzący Miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”

„Cenię Water City Index za kompleksowe podejście. Autorzy uwzględniają tak czynniki naturalne, jak i działania włodarzy, biznesu oraz komfort życia mieszkańców. Wszystko w optyce poszanowania zasobów wodnych i adaptacji do zmian klimatu. O gospodarce wod-kan, retencji, renaturyzacji rzek, walce z suszą piszemy w Teraz Środowisko na co dzień, stąd traktuję Index jako wartościową wskazówkę do dalszych dziennikarskich poszukiwań.”

Marta Wierzbowska-Kujda
Redaktor Naczelna „Teraz Środowisko”

_______________________________________________________________________
AUTORZY RAPORTU


Prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit


Dr Michał Kudłacz
Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert OEES


Dr Jakub Głowacki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Krzysztof Kutek
Dyrektor Pionu Wody w Arcadis


Marcin Ćmielewski
Specjalista ds. Gospodarki Wodnej w Arcadis

_______________________________________________________________________

Za realizację WCI 2020 odpowiedzialni byli eksperci firmy Arcadis oraz pracownicy naukowi Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do współpracy zaproszono ponadto ekspertów Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarzy branżowych mediów.

_______________________________________________________________________
POPRZEDNIA EDYCJA

WATER CITY INDEX 2019

_______________________________________________________________________

AUTORZY RAPORTU
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI