Czym jest OEES

Zobacz więcej

OEES Kraków 2018

Open Eyes Economy Summit to międzynarodowy szczyt ekonomii opartej na wartościach społecznych, odbywający się raz w roku, jesienią, w Centrum Kongresowym ICE Kraków

OPEN EYES ECONOMY
SUMMIT 2017 PODSUMOWANIE


Dlaczego warto?

Zobacz więcej

Rozmawiamy o nowym modelu ekonomicznym, odpowiedzialności społecznej, przyszłości wolnego rynku, demokracji i ekologii. Dyskutujemy o odpowiedzialnym projektowaniu przyszłości społecznej i ekonomicznej.

Poszukiwany

Wolontariusz/ka
OEES 2018

Bloki tematyczne

człowiek – praca

Rozwój elastycznych form pracy i innych alternatywnych sposobów zatrudnienia. W obliczu postępu technologicznego konieczne jest przedefiniowanie pracy człowieka jako części dynamicznie rozwijającej się, innowacyjnej gospodarki. 20 listopada 12.00–17.10 High growth, low impact 21 listopada 12.00–17.00 Uniwersytet-idea jako fundament ekonomii wartości i innowacyjnej gospodarki

Bloki tematyczne

firma-idea

Godne podziwu, wzbudzające zaufanie, odpowiedzialne i społecznie zaangażowane firmy. Przedsiębiorstwa, które mają ambicje zmieniać świat, uczciwie i świadomie wytwarzając prawdziwe wartości. 20 listopada 12.00–17.10 Rachunek wyniku, rachunek wartości 21 listopada 12.00–17.00 From capital-driven to human-oriented company

Bloki tematyczne

ład międzynarodowy

Świadomość globalnych uwarunkowań tworzących system naczyń połączonych, poszerzenie horyzontów, myśl o odpowiedzialności ponad granicami. Wiedza o tym, co nas dziś międzynarodowo łączy, a co dzieli, jest niezbędna dla zrozumienia szerokiej perspektywy. 21 listopada 9.00–12.40

Bloki tematyczne

marka – kultura

Marki świadomie i wspólnie ze swoimi społecznościami wytwarzające prawdziwą kulturę. Wspólne wartości składają się na estetyczny, przemyślany świat, w którym całemu społeczeństwu żyje się lepiej. 20 listopada 12.00–17.10 Prawda, postprawda i nieprawda 21 listopada 12.00–17.00 Łańcuch tworzenia wartości: zero waste, no trace, idea obiegów zamkniętych

Bloki tematyczne

miasto-idea

Przestrzenie publiczne zwrócone ku ludziom, inteligentnie zarządzane, rozwijające się w równowadze ze środowiskiem naturalnym, zielone, przyjazne, coraz bardziej samowystarczalne. 20 listopada 12.00–17.10 Kultura jako podstawowy mechanizm rozwoju miasta 21 listopada 12.00–17.00 Miasto – woda – jakość życia

Fotorelacja OEES 2017

Czym jest OEES
,,

To był wspaniały spektakl i bardzo dobrze zorganizowane wydarzenie. Jedno z najlepszych, w jakich kiedykolwiek brałem udział jako mówca!

Marc de Wit

,,

Wydarzenia z cyklu OEES to okazja, żeby pielęgnować w sobie pasję poznawania nowych rzeczy i ludzi z innych światów – prawdziwy Klub Ludzi Biznesu Ciekawych Wszystkiego.

Ewa Sowińska

,,

Jestem pod ogromnym wrażeniem OEES; dla mnie to chyba najciekawsza impreza z dostępnych w Polsce, jeśli chodzi o inspirację, poczucie miejsca, w którym zaczyna się mówić innym językiem niż ten, do którego przywykliśmy.

dr Mikołaj Lewicki

,,

Wielce podziwiam sprawną organizację ogromnej konferencji, a także dobór gości w ramach całego wydarzenia – jestem przekonany, że dla uczestników jest to bardzo cenne i ciekawe doświadczenie.

Jarosław Kacprzak

,,

Open Eyes Economy Summit to projekt wyjątkowy, niesztampowy, a przy tym dosłownie skrojony na miarę Krakowa, któremu niezwykle bliska jest idea „miasta dobrego życia”. Wykreowanie takiej przestrzeni - przestrzeni dobrego życia - wymaga, jak wiemy, zaangażowania i rzetelnej współpracy wszystkich środowisk.

prof. Jacek Majchrowski

,,

Biorąc udział w OEES, za każdym razem mam wrażenie, że Polska to kraj całej masy otwartych umysłów. Gromadzą się tu wszyscy żądni nowych pomysłów na lepsze, bardziej zrównoważone i nowoczesne życie, uspołecznieni i aktywni. Dzięki za tę moc!

Katarzyna Dulko-Gaszyna

Open Eyes Magazine

Ciekawe artykuły, inspirujące tematy, 5 działów tematycznych – dostępne w formie drukowanej

Open Eyes
Festival 2018

Zobacz więcej