OPUBLIKOWANO:
2019.04.15
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Relacje – nowy fundament rozwoju

Termin
2019-10-08 09:00:00
Miejsce
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO,
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Informacje o biletach
Wstęp wolny - obowiązuje rejestracja.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Celem odpowiedniego przygotowania miejsca konferencji i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr tel. 12 423 76 05, wew. 24 lub elektronicznie na adres e-mail: magdalena.sobestowiejak@oees.pl

Bilety
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne

Relacje – to słowo niezwykle ważne w każdej dziedzinie życia: prywatnej, biznesowej, edukacji, nauce, sztuce. To słowo ważne także na styku i w przenikaniu się tych sfer. To słowo, które w wielu kontekstach towarzyszy nam w cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019 oraz w projekcie „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których realizowane jest gdańskie wydarzenie.

„Relacje – nowy fundament rozwoju” to motyw przewodni naszego spotkania i dyskusji, do których zapraszamy w trzech blokach tematycznych: SOLIDARNY BIZNES –  miasto w rozwoju, EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy oraz ZBUDUJ Z NAMI SWÓJ ARCHIPELAG RELACJI.

Pierwszy blok – SOLIDARNY BIZNES – miasto w rozwoju – zainauguruje wykład prof. Tomasza Szlendaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), w którym rozważaniom poddana zostanie kwestia otwartości i zaufania. Następnie w gronie ekspertów różnych dziedzin, m.in. Doroty Sobienieckiej-Kańskiej (Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu), dr. Andre Helina (Prezes Zarządu BDO), Pawła Orłowskiego (Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich) zastanowimy się nad wielowymiarową definicją miasta i dyskutować będziemy o solidarnym z miastem biznesie, który bierze odpowiedzialność za rozwój nie tylko infrastrukturalny, ale także wzmacnianie potencjału mieszkańców – rozwój ich kompetencji, kreatywności i społecznej odpowiedzialności.

W drugim bloku – EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy – pochylimy się nad wyzwaniami nowoczesnej edukacji. W zmieniającym się w ogromnym tempie świecie nie wystarczy „skończyć” szkołę, studia, nie da się zaplanować szczegółowo ścieżki edukacyjnej. Proces kształcenia jest ciągły, wymaga otwartego wejścia w różnorodność, interakcje i relacje z innymi – młodych ze starszymi, ludzi biznesu z artystami, naukowców z przemysłowcami, specjalistów jednej dziedziny z ekspertami całkowicie odmiennych branż. To właśnie edukacja „między i pomiędzy” różnymi ludźmi, różnymi światami. Swoim spojrzeniem na te kwestie podzielą się z nami m.in. prof. Cezary Obracht-Prondzynski (Uniwersytet Gdański) i dr Aneta Chybicka (culture4grow). W tej części zaprezentuje się również INNO SQUAD –  niezwykły projekt, przykład realnego archipelagu relacji, który wykiełkował na gruncie idei OEES. W temat wprowadzi nas dr Barbara Stepnowska (Dyrektor Programu MBA PG). Całość podsumują Ewa Sowińska (Parnter w ESO Audit) i Robert Krool (Prezes Zarządu Fundacji LifeSkills – Instytut Międzypokoleniowy).

W kończącym spotkanie trzecim bloku, zatytułowanym ZBUDUJ Z NAMI SWÓJ ARCHIPELAG RELACJI, dyskutować będziemy o korzystaniu, które nie jest wykorzystywaniem. Wstępem do rozważań będzie rozmowa Artura Nowak-Gocławskiego (Fundacja Nienieodpowiedzialni) i Jakuba Wojnarowskiego (Dyrektor Zarządzający ACCA Polska) o odpowiedzialności i etyce. W szerszym gronie, krakowskich, gdańskich, warszawskich i wrocławskich przedsiębiorców, zastanowimy się, jak budować biznesy oparte o realcje, poruszymy też temat budowania relacji bez dominacji jednej ze stron – czy to w relacjach zleceniodawca – zleceniobiorca, pracodawca – pracownik, dostawca usług – klient czy innych. Dyskusję poprowadzi Rafał Olesiński (adwokat, partner zarządzający w Olesiński & Wspólnicy, Wrocław), a udział w niej wezmą m.in. przedstawiciel firmy SEVENET (Gdańsk), Agata Kowalska (partner zarządzający w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, Kraków) i Olga Petelczyc (Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Warszawa). Tę część, podobnie jak drugą, podsumują Robert Krool i Ewa Sowińska.

Zebrania i podsumowania wszystkich wątków podejmie się prof. Jerzy Hausner.

Podczas wydarzenia zapraszamy wszystkich uczestników, gości, prelegentów do nawiązywania, budowania i wzmacniania relacji – relacji, które są nowym fundamentem rozwoju.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja.

Prelegenci
dr Aneta Chybicka
Dyrektor Zarządzająca i współwłaścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Culre4grow
Anna Grosiak
Partner zarządzający Innovation Squad
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Przewodniczący Rady Programowej OEES
dr Andre Helin
Prezes Zarządu BDO
Agata Kowalska
Partner zarządzający w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
Robert Krool
Prezes zarządu Fundacji LifeSkills
Grzegorz Nawrocki
Journalist, current affairs programmes host
Artur Nowak – Gocławski
Współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni
Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
Kierownik Zakładu Antropologii Społecznej oraz Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą
Rafał Olesiński
Adwokat, partner zarządzający w Olesiński & Wspólnicy
Olga Petelczyc
Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR
Dorota Sobieniecka-Kańska
Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, wykładowca, doradca PR i CSR
Ewa Sowińska
Partner ESO Audit, członek Rady Programowej OEES
dr Barbara Stepnowska
Dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej
RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
Dr Bartłomiej Biga
Robert Krool
Prezes zarządu Fundacji LifeSkills
Ewa Matyszewska
Brand Manager w BDO
Ewa Sowinska
Partner ESO Audit
Dr Barbara Stepnowska
Dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej
Paweł Tyszer
Dyrektor Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Do konferencji pozostało

  • Dni

  • Godzin(y)

  • Minut(y)

  • Sekund(y)

Miejsce Konferencji

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO,
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Organizatorzy
Współorganizatorzy
Partnerzy
Patronat
Patron medialny