OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Relacje – nowy fundament rozwoju

Miejsce
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO,
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Informacje o biletach
Wstęp wolny - obowiązuje rejestracja.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Celem odpowiedniego przygotowania miejsca konferencji i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr tel. 12 423 76 05, wew. 24 lub elektronicznie na adres e-mail: magdalena.sobestowiejak@oees.pl

Bilety

Dziękujemy za zainteresowanie. Rejestracja została zakończona.

Relacje – to słowo niezwykle ważne w każdej dziedzinie życia: prywatnej, biznesowej, edukacji, nauce, sztuce. To słowo ważne także na styku i w przenikaniu się tych sfer. To słowo, które w wielu kontekstach towarzyszy nam w cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019 oraz w projekcie „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których realizowane jest gdańskie wydarzenie.

„Relacje – nowy fundament rozwoju” to motyw przewodni naszego spotkania i dyskusji, do których zapraszamy w trzech blokach tematycznych: SOLIDARNY BIZNES –  miasto w rozwoju, EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy oraz Relacje w Firmie-Idei: między człowiekiem, firmą i nauką.

Pierwszy blok – SOLIDARNY BIZNES – miasto w rozwoju – zainauguruje wykład prof. Tomasza Szlendaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)w którym rozważaniom poddana zostanie kwestia otwartości i zaufania oraz wystąpienie Olgi Petelczyc (IIA Polska) o wartościach płynących z kultury organizacji.. Następnie w gronie ekspertów różnych dziedzin, m.in. dr Andre Helina (Prezes Zarządu BDO), Pawła Orłowskiego (Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich), Marty Moksa (Olivia Business Centre) oraz Mateusza Zmyślonego (Dyrektor Kreatywny OEES, Grupa ESKADRA) zastanowimy się nad wielowymiarową definicją miasta i dyskutować będziemy o solidarnym z miastem biznesie, który bierze odpowiedzialność za rozwój nie tylko infrastrukturalny, ale także wzmacnianie potencjału mieszkańców – rozwój ich kompetencji, kreatywności i społecznej odpowiedzialności. Dyskusję moderować będzie Dorota Sobieniecka-Kańska (Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu).

W drugim bloku – EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy – pochylimy się nad wyzwaniami nowoczesnej edukacji. W zmieniającym się w ogromnym tempie świecie nie wystarczy „skończyć” szkołę, studia, nie da się zaplanować szczegółowo ścieżki edukacyjnej. Proces kształcenia jest ciągły, wymaga otwartego wejścia w różnorodność, interakcje i relacje z innymi – młodych ze starszymi, ludzi biznesu z artystami, naukowców z przemysłowcami, specjalistów jednej dziedziny z ekspertami całkowicie odmiennych branż. To właśnie edukacja „między i pomiędzy” różnymi ludźmi, różnymi światami. Swoim spojrzeniem na te kwestie podzielą się z nami m.in. prof. Cezary Obracht-Prondzynski (Uniwersytet Gdański) i dr Aneta Chybicka (culture4grow). W tej części zaprezentuje się również INNO SQUAD –  niezwykły projekt, przykład realnego archipelagu relacji, który wykiełkował na gruncie idei Open Eyes Economy. W temat wprowadzi nas dr Barbara Stepnowska (Dyrektor Programu MBA Politechniki Gdańskiej). Całość podsumują Ewa Sowińska (Partner w ESO Audit) i Robert Krool (Prezes Zarządu Fundacji LifeSkills – Instytut Międzypokoleniowy).

W kończącym spotkanie trzecim bloku dotyczącym budowania relacji w biznesie, dyskutować będziemy o korzystaniu, które nie jest wykorzystywaniem. Wstępem do rozważań będzie rozmowa Artura Nowak-Gocławskiego (Fundacja Nienieodpowiedzialni) i Grzegorza Nawrockiego (dziennikarza) o odpowiedzialności i etyce. W gronie przedsiębiorców, zastanowimy się, jak budować biznesy oparte o relacje, poruszymy też temat budowania relacji bez dominacji jednej ze stron – czy to w relacjach zleceniodawca – zleceniobiorca, pracodawca – pracownik, dostawca usług – klient czy innych. Dyskusję poprowadzi Rafał Olesiński (adwokat, partner zarządzający w Olesiński & Wspólnicy, Wrocław). Udział w niej wezmą Marta Kułaga (Leance sp. z o.o.), Bartłomiej Świstak-Piotrowski (EAR Eksperymentalna Agencja Reklamowa) oraz Konrad Ogar (Agencja Reklamowa WEBimpuls) – przedsiębiorcy z Małopolski z branży IT i przemysłu kreatywnego i czasu wolnego.  Tę część, skomentują dr Barbara Stepnowska (MBA Politechniki Gdańskiej) oraz Agata Kowalska (Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy).

Podczas wydarzenia zapraszamy wszystkich uczestników, gości, prelegentów do nawiązywania, budowania i wzmacniania relacji – relacji, które są nowym fundamentem rozwoju.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja.

Program

Relacje – nowy fundament rozwoju

Gdańsk 08.10.2019r

Prelegenci
dr Barbara Stepnowska
Dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej
Ewa Sowińska
Partner, ESO Audit
dr Andre Helin
Prezes Zarządu BDO
dr Aneta Chybicka
Dyrektor Zarządzająca i współwłaścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Culre4grow
Anna Grosiak
Partner zarządzający Innovation Squad
Agata Kowalska
Partner zarządzający w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
Robert Krool
Prezes zarządu Fundacji LifeSkills
Dariusz Kubasik
Dyrektor Handlowy Sevenet S.A.
Marta Kułaga
Leance sp. z o.o.
Grzegorz Nawrocki
Journalist, current affairs programmes host
Artur Nowak – Gocławski
Współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni
Dorota Markiewicz – Kubik
Farm Frites Poland S.A
Marta Moksa
Managing Director, Olivia Business Centre
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
Uniwersytet Gdański
Konrad Ogar
Prezes zarządu w WEBimpuls Sp. z o.o.
Rafał Olesiński
Adwokat, partner zarządzający w Olesiński & Wspólnicy
Paweł Orłowski
Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich SA
Olga Petelczyc
Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR
Paula Rettinger-Wietoszko
Prezes zarządu, Fundacja Zostaw Swój Ślad
Dorota Sobieniecka-Kańska
Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, wykładowca, doradca PR i CSR
prof. dr hab. Tomasz Szlendak
Dyrektor Instytutu Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Bartłomiej Świstak-Piotrowski
EAR Eksperymentalna Agencja Reklamowa
Jakub Wojnarowski
Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie
Mateusz Zmyślony
Dyrektor Kreatywny OEES, Grupa Eskadra
RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
Dr Bartłomiej Biga
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ewa Sowinska
Partner ESO Audit
Dr Barbara Stepnowska
Dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej
Robert Krool
Prezes zarządu Fundacji LifeSkills
Ewa Matyszewska
Brand Manager w BDO
Paweł Orłowski
Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich SA
Paweł Tyszer
Prezes zarządu, Akademia Audytu sp. z o.o.
Miejsce Konferencji

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO,
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Materiały pokonferencyjne

Open Eyes Economy on Tour w Gdańsku

Bez relacji nie ma rozwoju – biznesu, nauki, społeczeństwa

Relacje – nawiązywane, umacniane, rozwijane, dyskutowane w różnych kontekstach: biznesowych, społecznych, osobistych – były bohaterkami konferencji zatytułowanej „Relacje – nowy fundament rozwoju”, która – w ramach Open Eyes Economy on Tour 2019 – odbyła się 8 października br. w gdańskim Amber Expo. Praktycy biznesu, akademicy, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, w sumie blisko 270 osób , zastanawiali się m.in. nad tym, czy doceniamy wartość relacji, co nas ogranicza w ich budowaniu, jak wykorzystywać ich potencjał do rozwoju miast, biznesu i edukacji.

Otwierając konferencję, Ewa Sowińska, członkini Rady Programowej Open Eyes Economy, Partner w ESO Audit, firmie, która była współorganizatorem wydarzenia, mówiła: – Dziękuję Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w konferencji i tak liczne przybycie. To dla nas ważne, bo pokazuje, że nasze działania są potrzebne. Nasze spotkania budujemy w oparciu o wcześniej wypracowane i pielęgnowane relacje. To pozwala nam skupić wokół konferencji osoby, instytucje i firmy, które wspólnie chcą się rozwijać.
– W Gdańsku, w ramach inicjatywy Open Eyes Economy, spotykamy się już po raz trzeci, łącząc biznes, naukę i sztukę. Otwieramy oczy – nasze i innych – na to, co wszystkim nam bliskie, ale może ginąć z oczu w codzienności. Budujemy archipelagi relacji – dr Barbara Stepnowska, dyrektor MBA Politechniki Gdańskiej, przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii, partnera wydarzenia.
Uczestników wydarzenia witali również prof. Julita Wasilczuk, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz prof. Jerzy Hausner, twórca i Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.
Konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne: SOLIDARNY BIZNES – miasto w rozwoju, EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy oraz RELACJE W FIRMIE-IDEI: między człowiekiem, firmą i nauką.

SOLIDARNY BIZNES – miasto w rozwoju

Tę część konferencji zainaugurował wykład prof. Tomasza Szlendaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zatytułowany „Polska gra w relacje. Jak studzimy i torpedujemy nasz potencjał”.
– Polki i Polacy mają problem z promieniem zaufania. Jest on bardzo krótki. Ufamy tylko osobom bliskim. Choć jesteśmy arcy-indywidualistami, jesteśmy dobrzy w grę w otwartość Dzięki temu dajemy sobie radę w rozwoju – rozpoczął swoją prezentację prof. Tomasz Szlendak.
Prof. Szlendak dowodził, że w świecie zdominowanym przez media społecznościowe, mamy do czynienia z auto-obsesyjnością, z epidemią „JA”. Autoprezentacja w sieci karmi polski indywidualizm. Jednocześnie brak instytucji socjalizacyjnych starego typu: trzepak, ławka pod blokiem, które były naturalną przestrzenią do ćwiczenia relacji społecznych. Na tym tle optymistyczne jest to, że pokolenie 15+ ekscytuje się bezpośrednim spotkaniem z drugim człowiekiem bardziej niż pokolenie 40+, kiedy było nastolatkami.
O stereotypach w postrzeganiu innych, pielęgnowaniu swojej odrębności, podkreślaniu różnic w relacjach międzyludzkich oraz o sposobach na przełamywanie tych zjawisk i budowaniu poczucia „MY”, które służy współpracy, mówiła dr Aneta Chybicka z Culture4Grow.
Kolejnym punktem programu był wykład „Dziesięć reguł wolności (inspiracje nie tylko pomorskie)” prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego z Uniwersytetu Gdańskiego.
– Prawdziwa wolność człowieka może się realizować wyłącznie przez społeczeństwo. Być wolnym obywatelem, to być z innymi. Jednak wolność może realizować się tylko przy dobrej jakości życia. Gdy jest bieda nie ma wolności – podkreślał prof. Obracht-Prondzyński.

W debacie, do której organizatorzy zaprosili: dr. Andrè Helina (BDO), Dariusza Kubasika (Sevenet), Dorotę Markiewicz-Kubik (Farm Frites Poland), Martę Moksę (Olivia Business Centre, Andrzeja Bojanowskiego (Międzynarodowe Targi Gdańskie) i Mateusza Zmyślonego (OEES, Grupa ESKADRA), moderowanej przez Dorotę Sobieniecką-Kańską (Gdański Klub Biznesu), poruszono kwestie odpowiedzialności biznesu za rozwój miast – również w kontekście rozwoju potencjału społecznego.
O swoich duńskich doświadczeniach mówił dr Andrè Helin: – Dania bardzo szybko uświadomiła sobie, że aby państwo mogło się rozwijać, trzeba skupić się na budowaniu konkurencyjnego społeczeństwa. Łatanie dziur ekonomicznych nie przyniesie dobrych efektów, to działanie krótkowzroczne.
Andrzej Bojanowski podkreślał, że samorząd nie może istnieć bez biznesu – wspólnie mogą budować przewagę konkurencyjną miasta czy regionu.
Marta Moksa zwróciła uwagę na samotność przedsiębiorcy w społeczeństwie, wynikającą często z rezygnacji z budowania relacji. Dlatego tak ważne jest tworzenie przestrzeni, w których relacje można w naturalny sposób nawiązywać i rozwijać.
O wadze relacji wewnątrz firmy mówiła Dorota Markiewicz-Kubik: – Nie definiuje mnie stanowisko, a to, jakim człowiekiem jestem w relacjach z innymi.
Mateusz Zmyślony zauważył, że największym zagrożeniem dzisiejszych czasów jest zanik relacji. Mamy do czynienia z epidemią samotności: – Tylko od nas zależy, czy chcemy tak żyć, czy chcemy to zmienić.
Pointując tę część konferencji Dorota Sobieniecka-Kańska podkreśliła, że mieliśmy okazję wysłuchać liderów w dziedzinie budowania relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: – Ta obywatelskość postaw przekłada się na szersze tło funkcjonowania w organizmie miasta. Buduje swoistą solidarność, bezcenną dla tkanki społecznej. Uczestnicy dają świadectwo dobrym praktykom w tej fundamentalnej dla CSR kwestii.

Blok pierwszy podsumowali Ewa Sowińska (ESO Audit) i Robert Krool (LifeSkills).
– Zgadzam się ze stwierdzeniem prof. Tomasza Szlendaka, że w dzisiejszych czasach nie ma przestrzeni do ćwiczenia relacji i to skutkuje nieumiejętnością bycia razem. Słusznie też zauważa prof. Cezary Obracht Prondzyński, że potrzebujemy dialogu, a jeszcze bardziej potrzebujemy nauczyć się pięknie kłócić – mówiła Ewa Sowińska i zachęcała: – Nie obawiajmy się różnorodności, budujmy zaufanie, bo zaufanie obniża koszty transakcji – nie tylko w dosłownym ekonomicznym znaczeniu. Zaufanie sprzyja rozwojowi – uczelni, biznesu, miasta – poprzez rozwój ludzi. Spotykajmy się więc i dyskutujmy podczas takich wydarzeń jak ta konferencja.
Doskonałe zobrazowanie sytuacji pomiędzy budowaniem zaufania a budowaniem otwartości – podkreślał w swoim podsumowaniu Robert Krool: – To dwie różne strategie, idące w rozbieżnych kierunkach. Zarówno prof. Szlendak, jak i prof. Obracht-Prondzyński barwnie, a przede wszystkim konkretnie, wskazali nieporozumienia w warstwie komunikacyjnej niszowych grup socjologicznych, które „kuszą tożsamością”, chcą budować na nią otwartość, ale absolutnie nie budują zaufania. I rzecz absolutnie rozbrajająca w świetle minionych wyborów do parlamentu, trudno się temu dziwić, wszak 90 proc. polskiego społeczeństwa pochodzi od chłopstwa, zatem antropologicznie jest to grupa nieufna, ale otwarta na nowe, co podkreślał prof. Obracht-Prondzyński.

EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy

Blok drugi rozpoczęła Olga Petelczyc (IIA Polska) wystąpieniem zatytułowanym „Wartości płynące z kultury organizacji”:
– 85 proc. zarządzających firmami uważa, że niska kultura organizacji powoduje nieetyczne zachowania, 77 proc. sądzi, że kultura jest kluczowa w podejmowaniu decyzji zgodnych z prawem i procedurami – wynika z badań Duke University. Z tego samego badania wynika, że 54 proc. ankietowanych odstąpiłoby od transakcji zakupu, jeśli uznaliby, że kultura organizacji jest nieodpowiednia – mówiła.
„Między odpowiedzialnością a biznesem – o nowej roli firm we współczesnym świecie” to tytuł prezentacji Jakuba Wojnarowskiego (ACCA).
– Tegoroczne badania Chatham House pokazały, że młodzi ludzie za największe wyzwania dla świata w 2019 roku uważają zmiany klimatyczne i ubóstwo – mówił Jakub Wojnarowski, wykazując jednocześnie w swoim wystąpieniu, że biznes nie ma dostatecznej świadomości lub nie nadąża za tymi wyzwaniami: – Firmy muszą być odpowiedzialne za to co się dzieje z nami, z otoczeniem, z klimatem, ze światem. Od nas, od naszej presji zależy, jak duża ta odpowiedzialność będzie – skonkludował.
O otwartości – na nowości, naukę, różnorodność – i jej znaczeniu dla współpracy, która sprzyja innowacyjności, mówiła dr Aneta Chybicka (Culture4Grow) w prezentacji pt. „Z perspektywy biznesowej i rozwoju osobistego – dlaczego czekamy, aż życie nas zmusi do zmiany, czyli o tym, co byśmy robili, gdybyśmy się nie bali”.

Następnie scenę przejął Innovation Squad (IS). O genezie i idei projektu, wynikającego z głębokiej potrzeby połączenia biznesowego doświadczenia ze społeczną odpowiedzialnością, stworzenia ruchu społecznego opowiedziały dr Barbara Stepnowska i Anna Grosiak. IS to drużyna, której misją jest łączenie kapitału intelektualnego wielu ludzi, którzy w centrum swoich działań stawiają dobro człowieka i jego ekosystemu. Swoistym spin-off działań IS stał się Innovation Hub for Humanities, marka zbudowana dla Programu MBA Politechniki Gdańskiej, przy Wydziale z Zarządzania i Ekonomii. W ramach tego przedsięwzięcia studenci MBA PG zaprezentowali projekt „TELESCOPE.EDU”: – Tworzymy platformę, która połączy i ułatwi budowanie relacji oraz transfer wiedzy i kompetencji między firmami i szkołami.

Podsumowując drugi blok Ewa Sowińska podkreśliła słowa Olgi Petelczyc, że kultura organizacji to charakter firmy, a charakter organizacji to miękkie działania z twardymi konsekwencjami. Odnosząc się do prezentacji Jakuba Wojnarowskiego, zwracała uwagę, że biznes musi wziąć odpowiedzialność za to, w jaki sposób korzysta z zasobów naturalnych, a ponieważ za każdym biznesem stoją ludzie, to oni, a więc każdy z nas musi wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co robi, jak robi i po co robi.
– Potrzebujemy odwagi w myśleniu i działaniu. Potrzebujemy edukacji w relacji. Potrzebujemy projektów takich, jak INNO Squad. Potrzebujemy działań społecznie ważnych i społecznie realizowanych – skonkludowała Ewa Sowińska.

RELACJE W FIRMIE-IDEI: między człowiekiem, firmą i nauką

Ostatni blok rozpoczęła rozmowa Grzegorza Nawrockiego z Arturem Nowak-Gocławskim „O odpowiedzialności i podmiotowości w relacjach biznesowych”. Obraz świata korporacji finansowych i dyskusja nad ich odpowiedzialnością była wyzwaniem dla słuchaczy. Nie powiało optymizmem, przeciwnie, słuchacze musieli zmierzyć się z wizją odległą od głównego nurtu konferencji i podejścia do biznesu, jaki sami reprezentują.

Grzegorz Nawrocki podsumował ją tak: – Najmocniejszym przesłaniem tej rozmowy była konieczność realnego zaangażowania się biznesu na rzecz odpowiedzialności względem społeczności i środowiska, w którym funkcjonuje. Nie tylko na poziomie słów i deklaracji, ale na poziomie podejmowanych decyzji i wyborów, które w krótkiej perspektywie mogą wydawać się sprzeczne z interesami ekonomicznymi. Padła tez w rozmowie niezbyt korzystna dla środowiska finansowego diagnoza dotycząca relacji z klientem, zwłaszcza w odniesieniu do tytułowej „podmiotowości”.
Następnie, w gronie krakowskich przedsiębiorców: Konrada Ogara (Agencja Reklamowa WEBimpuls), Marty Kułagi (Leance), Bartłomieja Świstaka-Piotrowskiego (EAR Eksperymentalna Agencja Reklamowa) i moderującego dyskusję Rafała Olesiński (Olesiński & Wspólnicy), zastanawiano się m.in. nad funkcją i wagą zaufania, wiarygodności i tytułowych relacji w budowaniu firm i zespołów oraz partnerstwa z klientami.
– W świecie małych i średnich firm znaleźliśmy przykłady autentycznie inspirujące. Odwaga, z jaką wszyscy paneliści budują swoje środowisko biznesowe, dowodzi, że możliwa jest współzależność oparta o zdrowe relacje, komunikację, której elementem jest jasne mówienie o oczekiwaniach wobec klientów, stosowanie porozumienia bez przemocy – powiedział Rafał Olesiński.

Ostatni konferencyjny blok podsumowały Agata Kowalska (Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy) i Anna Grosiak (INNO SQUAD): – Firmy, które stawiają na ludzi, radzą sobie znacznie lepiej. Tylko szczęśliwi ludzie osiągają sukces.
Konferencja „Relacje – nowy fundament rozwoju” odbyła się w ramach Open Eyes Economy on Tour 2019 oraz projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Materiały do pobrania
Fotorelacja
Organizatorzy
Współorganizatorzy
Patronat
Patron medialny