OPUBLIKOWANO:
2020.08.14
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Kierunki rozwoju małych miast i obszarów wiejskich w kontekście kształtowania gospodarki okrężnej

Termin
2018-10-10 11:00:00
Miejsce
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Aula im. prof. Mieczysława Kotera Plac Łódzki 5, Olsztyn-Kortowo
Informacje o biletach
Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji.
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: kinga.tackiewicz@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne

Już październiku, tuż przed trzecią edycją Kongresu Open Eyes Economy Summit. OEE on Tour zagości w sercu Warmii i Mazur – Olsztynie!

10 października 2018 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbędzie się seminarium Kierunki rozwoju małych miast i obszarów wiejskich w kontekście kształtowania gospodarki okrężnej.

Celem seminarium jest zwrócenie uwagi na problemy rozwojowe małych miast w Polsce, w tym drenowanie ich potencjału przez metropolie. Istotnym elementem dyskusji będzie kwestia kierunków rozwoju gospodarczego małych miast i obszarów wiejskich, głównych wyzwań rozwojowych, w szczególności w kontekście dominujących współcześnie megatrendów gospodarczych – globalizacji, cyfryzacji gospodarki i metropolizacji. Kolejnym tematem, który zostanie poruszony, jest kwestia implementacji koncepcji ekonomii wartości oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Seminarium ma również na celu integrację różnych perspektyw rozwoju lokalnego i regionalnego, ekspertów z wielu dziedzin oraz odmiennych spojrzeń, zwłaszcza w części dyskusyjnej.

Program

środa 10 października

Kierunki rozwoju małych miast i obszarów wiejskich w kontekście kształtowania gospodarki okrężnej

Miejsce Konferencji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Aula im. prof. Mieczysława Kotera Plac Łódzki 5, Olsztyn-Kortowo

Materiały pokonferencyjne

Obecnie to nie przyszłość wsi zależy od wielkich miast; to przyszłość miast zależy od wsi” – mówił prof. Jerzy Hausner podsumowując kolejne wydarzenie cyklu Open Eyes Economy on Tour. Konferencja „Kierunki rozwoju małych miast i obszarów wiejskich w kontekście kształtowania gospodarki okrężnej” odbyła się 10 października 2018 roku w Olsztynie.
Podczas całodniowych obrad na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  zwróciliśmy uwagę na problemy rozwojowe małych miast w Polsce, w tym drenowanie ich potencjału przez metropolie. Problem ten przedstawił dr. Michał Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w wykładzie wprowadzającym: Koncepcja Miasto-Idea w kontekście rozwoju małych miast i obszarów wiejskich. Następnie prof. dr. hab. Krystian Heffner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przedstawił sytuację i uwarunkowania rozwoju małych miast w systemie osadniczym Polski i Europy. Następnie odbył się panel dyskusyjny, którego uczestnicy debatowali nad przyszłością obszarów wiejskich w Polsce. Kolejnym punktem programu były wystąpienia dotyczące współczesnych modeli rozwoju małych miast i obszarów wiejskich: m.in. Slow City i poszukiwania indywidualnych modeli rozwojów miast zależnych od ich uwarunkowań. Konferencję podsumował prof. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, wiążąc problem rozwoju miast i obszarów wiejskich z koncepcją wysp i archipelagów rozwoju. Jest ona tym, na czy powinniśmy budować przyszłe powodzenie małych i większych miast oraz wsi. Wedle niej odizolowane wysepki nie mają szans przetrwania we współczesnym świecie. Małe archipelagi lokalne budują większe – krajowe. Największe zagrożenia dla tych lokalnych układów stanowią depopulacja i drenowanie potencjału przez metropolie. Aby temu przeciwdziałać, należy aktywizować lokalny potencjał. Nie tylko w handlu i turystyce, ale także w zakresie produkcji żywności, wody, energii oraz opieki zdrowotnej. Na tym potencjale należy budować rozwój.
W konferencji wzięło udział 150 w tym samorządowcy, pracownicy akademiccy oraz studenci. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Fotorelacja
Główni Partnerzy OEE on Tour 2018
Organizatorzy
Współorganizatorzy
Partnerzy