OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Miasto – Wieś: relacje zrównoważonego rozwoju.

Miejsce
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, ul. Benedykta Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn SALA BŁĘKITNA
Informacje o biletach
Wydarzenie bezpłatne,
Obowiązuje rejestracja.
Więcej informacji adrianna.markowicz@oees.pl
Bilety

Dziękujemy za zainteresowanie. Rejestracja została zakończona.

 

Relacje zrównoważonego rozwoju
Miasta zawszy były mniej lub bardziej powiązane z otaczającymi je miejscowościami. Miasta zleżały od zaopatrzenia ze wsi, wsie korzystały z usług miast. Współcześnie te współzależności nabierają nowych wymiarów i kształtów. Problemy miasta czasami tkwią na wsi, a problemy wsi w mieście. Co jednak ważniejsze, rozwiązania problemów wsi są często w miastach, a wyzwania przed jakimi stają miasta mogą znajdować swoje odpowiedzi na wsi. Wsie, zwłaszcza podmiejskie, stały się atrakcyjnym miejscem zamieszkania, ale miasta, z kolei, są bardzo ważnym i coraz częściej wybieranym miejscem pracy dla mieszkańców wsi. Relacje wieś – miasto, w większości przypadków, nie mają już charakteru podporządkowania (dominacja interesów miast). Mieszkańcy miast dostrzegają też i doceniają wiele dóbr publicznych (przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i innych) dostarczanych przez obszary wiejskie.
Mądre zarządzanie owymi współzależnościami może przynosić wzajemne korzyści społeczne 
i ekonomiczne oraz podnosić jakość życia mieszkańców regionu. Nie jest to łatwe ze względu na pokusę silnego, dużego miasta do dyktowania warunków współpracy, przede wszystkim dla własnej korzyści. Powściągnięcie tej pokusy daje szansę na współpracę, w której każdy wygrywa. Nie ma uniwersalnego przepisu, ale warunkiem sukcesu jest autentyczne zaangażowanie się uczestników partnerstwa w realizację założonych celów. Takie podejście znakomicie wpisuje się w ekonomię wartości, która jest swoistym kierunkiem myślenia o zrównoważonym rozwoju.
Jest wiele przykładów korzystnych relacji w tej dziedzinie w Europie, jest ich też wiele w Polsce. Warto je pokazywać, warto o nich rozmawiać i uczyć się od innych, warto poszukiwać lepszych i doskonalić sprawdzone formy współpracy. Temu celowi będzie służyła konferencja „Wieś-Miasto Relacje zrównoważonego rozwoju”.

Program

Konferencja MIASTO-IDEA

Miasto – Wieś: relacje zrównoważonego rozwoju.

Prelegenci
prof. dr hab. Jerzy Bański
dr Marcin Bogdański
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik
dr Eliza Farelnik
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna
dr Andrzej Hałasiewicz
RURBAN Wieś-Miasto-Region
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Rafał Warżała
prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
Miejsce Konferencji

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, ul. Benedykta Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn SALA BŁĘKITNA

Materiały pokonferencyjne

Open Eyes Economy on Tour po raz drugi zawitało do serca Warmii i Mazur – Olsztyna, aby porozmawiać o relacjach miasto-wieś. Konferencja pt. „MIASTO – WIEŚ. Relacje zrównoważonego rozwoju” odbyła się 9 października 2019 roku. Celem wydarzenia było ukazanie, że relacje MIASTO – WIEŚ nie mają już charakteru podporzadkowania (wsi miastom), lecz że obie jednostki mogą współpracować, aby wyeliminować problemy z jakimi się borykają. Głos wprowadzający zabrał prof. dr hab. Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz prof. dr hab. Jerzy Bański z Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Profesorowie mówili o trudnościach w klasyfikacji wiejskości i miejskości, o sprawiedliwości terytorialnej, a także zrównoważonym rozwoju w relacji miasto-wieś. Następnie odbył się panel dyskusyjny: Przykłady współpracy MIASTO – WIEŚ. W panelu prowadzonym przez dr. Andrzeja Hałasiewicza, wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego: Prezydent Olsztyna – dr Piotr Grzymowicz, Burmistrz Górowa Iławeckiego – Jacek Kostka oraz Wójt Gminy Kurzętnik – Wojciech Dereszewski. Uczestnicy panelu rozmawiali o przykładach dobrej współpracy wsi i miast. Po przerwie kawowej rozpoczęła się Sesja: Uwarunkowania i kierunki rozwoju relacji MIASTO – WIEŚ. Składała się ona z kilku wystąpień pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W swoich prezentacjach uczestnicy poruszali temat wsi podmiejskiej, partnerstwa terytorialnego, żywności jako czynnika łączącego relacje miast i wsi, a także rewitalizacji miast i wsi. Konferencję podsumował prof. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Profesor odwoływał się do produktywności jako rezultatu współdziałania wielu różnych aktorów oraz do efektywności warunkowanej przez produktywność. Rozwój został przyrównany do spirali, dzięki której możliwe jest kreowanie nowych relacji społecznych, gdyż spirala nie zamyka się jak pętla tylko wciąż kręci się przeplatając i tworząc nowe możliwości rozwoju. Taka otwarta czasoprzestrzeń pozwala na współodpowiedzialność za dostępne zasoby oraz wytwarzanie nowych. W przeciwieństwie do czasoprzestrzeni zamkniętej sprawia, że występuje orientacja nie tylko na teraźniejszość, ale także na przyszłość.

W konferencji wzięło udział 150 osób, w tym samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji non-profit, pracownicy akademiccy oraz studenci. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Materiały do pobrania
Główni Partnerzy OEE on Tour 2019
Organizatorzy
Współorganizatorzy
Patronat Honorowy
Partner
Partner merytoryczny
Powered by