OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

II Seminarium Świeradowskie: Świat (bez) pracy

Miejsce
Hotel Sudetia
Zielona 6, 59-850 Świeradów-Zdrój
Informacje o biletach
Informacji udziela Biuro Kongresu:
e-mail: biuro@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24
Bilety
Wydarzenie zamknięte:

Dla przyszłości, w której ma być zachowana wolność i demokracja potrzebujemy gospodarki rynkowej, działającej jednak na innych zasadach niż obecnie. Ta myśl przyświeca Open Eyes Economy (OEE), ruchowi zainicjowanemu w Krakowie w środowisku Uniwersytetu Ekonomicznego. Działania ruchu OEE zmierzają do tego, by zaangażować w dyskurs jak największą liczbę przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych. Taka twórcza różnorodność jest podstawą do wywołania potrzebnych zmian, co wymaga włączenia ludzi do debaty o charakterze zarówno konceptualnym, jak i praktycznym.

Potrzebna zmiana musi się dokonać przede wszystkim w podstawowych mikrostrukturach życia społecznego, w głównych organizacjach zbiorowej aktywności – w przedsiębiorstwach, miastach
i szkołach, w szczególności w uniwersytetach. To miałoby prowadzić do wyłonienia nowego ładu aksjonormatywnego, w którym wartości instrumentalne nie będą rugować egzystencjalnych.

Ład aksjonormatywny nie jest wytworem jednostek. Wyłania się w następstwie „etycznego dyskursu”, w którym uczestniczą różni autonomiczni względem siebie aktorzy, prezentujący różne perspektywy poznawcze i racje. Efektem tego dyskursu może być przyjęcie określonych uregulowań normatywnych, w tym prawnych, kodeksowych. Ale nie kończy to sprawy. Dyskurs musi być stale kontynuowany, choćby tylko dlatego, że ludzkość kreuje i sięga po coraz bardziej zaawansowane technologie. Cywilizacyjnie się przeobrażamy i musi temu towarzyszyć kulturowa przemiana.
W przeciwnym razie doszłoby do samozniszczenia ludzkości.

Gdy refleksja aksjologiczna i dyskurs etyczny zanikają rodzi się tyrania, która narzuca swoją perspektywę aksjologiczną. Pod jej „rządami” stopniowo, ale konsekwentnie dokonuje się „deaksjologizacja” życia społecznego: wartości instrumentalne wypierają wartości egzystencjalne.

Coraz więcej głosów wskazuje na to, że jednym z krytycznych problemów systemu kapitalistycznego jest rozerwanie związku między rynkiem i wartościami. Głosy te dotyczą współczesnej gospodarki rynkowej, ale także teorii ekonomii.

Zasadnicze pytanie polega na tym, czy zerwanie więzi między rynkiem i wartościami jest nieuchronne i wynika z natury rynku, czy też to następstwo określonego modelu gospodarki rynkowej, w którym nie ma granic komercjalizacji dóbr.  Współczesna gospodarka rynkowa jest w dominującej mierze transakcyjna i oportunistyczna. Brakuje w niej odpowiedzialności i solidarności. Te nie rozwiną się jeśli nie dokonamy przejścia do innego modelu gospodarki rynkowej – relacyjnego i prorozwojowego

Miejsce Konferencji

Hotel Sudetia
Zielona 6, 59-850 Świeradów-Zdrój

Główni Partnerzy OEE on Tour 2019
Organizatorzy
Współorganizatorzy
Powered by