OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Konferencja „Świat (bez) pracy”

Termin
Miejsce
Warszawa
Informacje o biletach
Wstęp wolny - obowiązuje rejestracja.

Więcej informacji: natalia.pietrzak@oees.pl

Szczególne wyzwanie dla współczesnej gospodarki rynkowej, demokracji i życia społecznego stanowi sztuczna inteligencja (AI), która rozwija się w warunkach braku jakiejkolwiek regulacji. Jej ustanowienie będzie równie trudne, jak konieczne. Nie da się tego uczynić bez odniesienia do określonego etycznego fundamentu. Dyskurs na ten temat trwa, ale ekonomiści na ogół pozostają poza nim.

 

Praca ludzi zastępowana i wypierana jest przez automaty, roboty i sztuczną inteligencję. Globalizacja, finansjalizacja i cyfryzacja gospodarki wywołują m.in. głębokie zmiany w stosunkach pracy. Traci ona swoje lokalne związanie: stała się mobilna, także na skalę globalną. W rezultacie jednak przestaje być oczywiste, jakie są prawne i społeczne podstawy umowy pracownika z pracodawcą i w jaki sposób taką pracę opodatkować. W rezultacie wzmaga to konkurencję, ale i osłabia ochronę pracy. Związki zawodowe organizujące pracowników podlegają dramatycznemu zanikowi, następuje dezintegracja środowisk pracowniczych, co obserwowane jest z niepokojem także przez czołowych reprezentantów wielkiego biznesu, a w konsekwencji rozpowszechniają się niestandardowe formy zatrudnienia i zubożenie warstwy pracowników wykonawczych. Aby alternatywne reguły gry ekonomicznej i siły je pobudzające mogły się w ogóle wyłonić, przestrzeń działalności gospodarczej musi być w jakiejś mierze przestrzenią wolną, czyli wspólną i dostępną dla aktywności każdego. Oznacza to, że nie może ona zostać w pełni sprywatyzowana czy zawłaszczona.

 

Robert Skidelsky wraz ze swym synem opublikował w 2012 roku esej pt. „How Much is Enough”. Autorzy zwracają w nim uwagę na nadmierną konsumpcję, która napędza współczesną gospodarkę, prowadząc do szeregu negatywnych ekonomicznych i społecznych konsekwencji. Autorzy przekonani są o tym, że sposobem na ograniczenie konsumpcji jest zmniejszenie czasu pracy na rzecz czasu wolnego dla pracowników. Ile słuszności jest w tej idei?

Miejsce Konferencji

Warszawa