OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Konferencja „Świat (bez) pracy”

Miejsce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Aula C-2
al. Niepodległości 128
Informacje o biletach
Wstęp wolny - obowiązuje rejestracja

Więcej informacji:
Michał Szafran
michal.szafran@oees.pl
+48 12 423 76 05 wew. 24

Bilety

Dziękujemy za zainteresowanie. Rejestracja została zakończona.

Robert Skidelsky wraz ze swym synem opublikował w 2012 roku esej pt. „How Much is Enough”. Autorzy zwracają w nim uwagę na nadmierną konsumpcję, która napędza współczesną gospodarkę, prowadząc do szeregu negatywnych ekonomicznych i społecznych konsekwencji. Autorzy przekonani są o tym, że sposobem na ograniczenie konsumpcji jest zmniejszenie czasu pracy na rzecz czasu wolnego dla pracowników. Ile słuszności jest w tej idei?

 

Na temat pracy i jej przyszłości będziemy dyskutować w czasie konferencji „Świat (bez) pracy”, która odbędzie się 18 października 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (budynek C, aula 2, al. Niepodległości 128). W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele nauki a także organizacji zrzeszających pracodawców, pracowników i przedsiębiorców. Konferencja odbywa się w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour, patronat natomiast objęła Rady Dialogu Społecznego.

 

Praca ludzi zastępowana i wypierana jest przez automaty, roboty i sztuczną inteligencję. Globalizacja, finansjalizacja i cyfryzacja gospodarki wywołują m.in. głębokie zmiany w stosunkach pracy. Traci ona swoje lokalne związanie: stała się mobilna, także na skalę globalną. W rezultacie jednak przestaje być oczywiste, jakie są prawne i społeczne podstawy umowy pracownika z pracodawcą i w jaki sposób taką pracę opodatkować. W rezultacie wzmaga to konkurencję, ale i osłabia ochronę pracy. Związki zawodowe organizujące pracowników podlegają dramatycznemu zanikowi, następuje dezintegracja środowisk pracowniczych, co obserwowane jest z niepokojem także przez czołowych reprezentantów wielkiego biznesu, a w konsekwencji rozpowszechniają się niestandardowe formy zatrudnienia i zubożenie warstwy pracowników wykonawczych. Aby alternatywne reguły gry ekonomicznej i siły je pobudzające mogły się w ogóle wyłonić, przestrzeń działalności gospodarczej musi być w jakiejś mierze przestrzenią wolną, czyli wspólną i dostępną dla aktywności każdego. Oznacza to, że nie może ona zostać w pełni sprywatyzowana czy zawłaszczona.

 

Konferencja jest kontynuacją rozmowy rozpoczętej w maju tego roku na II seminarium świeradowskim. Grupa naukowców i praktyków, zajmujących się tematyką zmian zachodzących na współczesnym rynku pracy spotykała się aby rozmawiać o społecznych i ekonomicznych konsekwencjach 4. rewolucji przemysłowej i jej wpływie na kształtowanie się rynku pracy. Zapisem prowadzonej dyskusji będzie publikacja wydana w ramach serii „Open Eyes Economy Discussion Papers”, każdy z uczestników konferencji ją otrzyma.

Program

PIĄTEK
18 października 2019

Prelegenci
dr Grzegorz Baczewski
Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
dr Jan Czarzasty
Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Maciej Frączek
Katedra Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
prof. dr hab. Juliusz Gardawski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
Dorota Gardias
Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
dr Magdalena Jelonek
ekspert Open Eyes Economy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Leszek Juchniewicz
Główny Ekonomista Pracodawców RP
Katarzyna Lorenc
Ekspertka BCC ds. Rynku Pracy oraz Zarządzania i Efektywności Pracy
Marcin Nowacki
Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
dr Piotr Ostrowski
Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
prof. dr hab. Wojciech Paprocki
Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
dr Andrzej Stępnikowski
Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Rektor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Leszek Walczak
Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy
Tomasz Wójcik
Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
prof. dr hab. Andrzej Zybała
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Miejsce Konferencji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Aula C-2
al. Niepodległości 128

Materiały pokonferencyjne


Konferencja „Świat (bez) pracy” odbyła się  się 18 października 2019 r.  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (budynek C, aula 2, al. Niepodległości 128). 

Wydarzenie rozpoczęło krótkie wystąpienia dr hab. Piotra Wachowiaka prof. SGH, prof. dr hab. Wojciecha Morawskiego (SGH) oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner (UEK). Mówili oni o potrzebie dialogu pomiędzy instytucjami, w celu wypracowania wspólnej strategii radzenia sobie z obecnymi problemami wynikającymi ze zmian na rynku pracy jak i przygotowań do możliwych wyzwaniach i zagrożeń związanych z rozwojem technologii i zmian w gospodarce. Część wstępną krótkim przemówieniem zakończyła Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i Forum Związków Zawodowych.

Uczestnikami paneli, oprócz reprezentantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, byli przedstawiciele organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Lewiatan NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.


Pierwszy panel prowadzony przez dr Jana Czarzastego (SGH) wywiązał ciekawą dyskusję na temat cyfryzacji gospodarki oraz zmian związanych z nowymi formami zatrudnienia wynikającymi z nowych możliwości technologicznych. Debata dotyczyła również potrzeb reform oraz zmian w szkolnictwie jak i edukacji aby te były dostosowana do obecnych i przyszłych wyzwań rynku pracy. W dyskusję włączyło się również sporo słuchaczy konferencji. 


Drugi panel, którego moderatorem był prof. dr hab. Andrzej Zybała (SGH), tematycznie nawiązywał do wcześniej poruszanych zagadnień. Paneliści podjęli próbę analizy obecnej sytuacji systemu oświaty i szkolnictwa, zadając sobie pytanie czy ten wspiera zdolność młodzieży do podejmowania adekwatnych wyborów zawodowych w sytuacji dynamicznych zmian na rynku pracy. Szczególny nacisk został położony na opis priorytetowych kompetencji zawodowych.

 

Trzeci i ostatni panel moderowany przez dr Macieja Frączka (UEK) dotyczył działań w ramach polityk publicznych prowadzonych na rzecz pracy ukierunkowanych na wyzwania współczesności. Dyskutowane były w nim wyzwania stojące przed polityką rynku pracy. Podkreślana była tutaj m.in. potrzeba mocniejszego oddziaływania na organy prawodawcze w celu przeprowadzenia reform, gdyż – jak zgodnie stwierdzili wszyscy paneliści – istnieje bardzo silna potrzeba zmian prawnych w zakresie elastyczności rynku pracy (rodzaje umów, wymiar czasu pracy). Omawiano także kwestie związane z wynagrodzeniami, wiekiem emerytalnym, migracjami oraz funkcjonowaniem dialogu społecznego w Polsce.


Konferencję zakończyło krótkie przemówienie prof. dr hab. Jerzego Hausnera oraz podsumowanie wydarzenia wygłoszone przez prof. dr hab.  Juliusza Gardawskiego (SGH). Zauważono potrzebę dalszej dyskusji, wymiany myśli oraz proponowania rozwiązań. Zaproponowano także kolejne ścieżki możliwej debaty społecznej na temat przyszłości rynku pracy.

 

 

Fotorelacja
Główni Partnerzy OEE on Tour 2019
Organizatorzy
Współorganizatorzy
Partnerzy
Patronat
Powered by