OPUBLIKOWANO:
2018.08.09
WYDARZENIA / OPEN EYES FESTIVAL

Cecylia Malik – Artysta zmienia świat

Termin
20–21.11.2018
Miejsce
Centrum Kongresowe ICE Kraków
ul. Marii Konopnickiej 17 30-302 Kraków
Godzina
ok. 13:45
Informacje o biletach
Wydarzenia w Centrum Kongresowym w ramach wstępu na Kongres

Happening odbędzie się po zakończeniu sesji specjalnej "Artysta zmienia świat" (20.11.2018, godz. 12:15, sala S5)

Cecylia Malik to artystka zaangażowana, która stara się wpływać na świat nie tylko przez działania artystyczne, lecz również szeroko pojętą aktywizację społeczną. W swojej pracy Malik z powodzeniem wykorzystuje różne formy przekazu, dzięki czemu dociera do licznego grona odbiorców. Podczas Kongresu Ekonomii Wartości planowane są trzy wydarzenia z udziałem artystki.

  1. Wystawa Artysta zmienia świat – ma na celu przede wszystkim popularyzację sztuki zaangażowanej i pokazanie uczestnikom Kongresu, w jaki sposób Malik aktywizuje polskie społeczeństwo i walczy o wspólne dobro, reprezentując interes publiczny. Wystawa składać się będzie głównie z wielu multimedialnych pokazów i reportaży z akcji przeprowadzonych przez artystkę. Każdy jej happening przygotowywany jest z dbałością zarówno o dobro wspólne, jak i walory artystyczne.
  2. Panel dyskusyjny Artysta zmienia świat prowadzony będzie przez dyrektorkę Galerii Centrum mieszczącej się przy Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Oprócz Cecylii Malik weźmie w nim udział dwóch artystów działających za granicą. Sesja ma na celu propagowanie oddolnych działań społecznych oraz przedstawienie artystów jako osób kształtujących trendy i wrażliwość, a także otaczający nas świat.
  3. Happening nad Wisłą. Planowane jest zorganizowanie przeprawy przez rzekę galerami. Statkom towarzyszyć będą Siostry Rzek na własnoręcznie wykonanych tratwach w kształcie ryb. Siostry wykonywać będą pieśni poświęcone polskim rzekom. Happening to protest przeciwko planom przekształcenia Wisły w szlak transportowy dla statków motorowych. Ma pokazać, w jaki sposób naturalny węzeł komunikacyjny może być wykorzystywany w zgodzie ze środowiskiem i przy jednoczesnym pielęgnowaniu tradycji.
Tagi:

Zobacz również

Organizatorzy