OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju: kompetencje przyszłości

Miejsce
AULA Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Fryderyka Chopina 52
Informacje o biletach
Wstęp wolny - obowiązuje rejestracja.


Informacji udziela biuro Forum:
e-mail: gorzow@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24

Tematem przewodnim pierwszego forum, które odbyło się we wrześniu 2018 roku, była koncepcja Wysp i Archipelagów – jeden z nurtów tematycznych Open Eyes Economy, czyli idei ekonomii opartej na wartościach i relacjach.  Podstawę koncepcji stanowi metaforyczne twierdzenie, że droga do społecznej zmiany i rozwoju wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). Prelegenci i uczestnicy wspólnie doszli wówczas do wniosku, że to właśnie od współpracy między podmiotami i sektorami zależy siła rozwojowego potencjału Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

 

Druga edycja Forum ma nie tylko zweryfikować wdrożenie wypracowanych podczas wydarzenia rekomendacji, ale również rozwinąć teorię wysp i archipelagów w zastosowaniu dla MOF GW poprzez pokazanie istoty współdziałania na linii nauka-biznes-samorząd. Celem jest dostosowanie się do kompetencji, jakie na rynku będę niezbędnie w dobie gospodarki cyfrowej.

 

Myślenie o przyszłości powinno odbywać się przez pryzmat produktywności i funkcjonalności. W gospodarce XXI wieku czas utrzymywania przewagi technologicznej znacznie się skraca, co oznacza, ze efektywność wykorzystania aktywów materialnych (opłacalność) w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek zależy obecnie od włączenia aktywów niematerialnych. To dopiero tworzy podstawę do produktywności, która określa zdolności adaptacyjne i rozwojowe firmy. Dlatego nie wielkość firmy i skala jej zasobów, ale jej dynamizm adaptacyjny, jakość kapitału ludzkiego i dostęp do wiedzy (danych) sprzężone razem decydują często o rynkowym sukcesie. Z makrospołecznego punktu widzenia rolę, jaką w gospodarce przemysłowej wypełniała infrastruktura techniczna – w gospodarce cyfrowej wypełnia infrastruktura wiedzy.

 

Przedsiębiorstwo w gospodarce cyfrowej musi być „fabryką wiedzy”. A ta jest generowana przez jego pracowników i jest jego podstawowym aktywem.  Głównym przesłaniem Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju jest uświadomienie, że wszystkie podejmowane w ramach MOF GW działania muszą służyć wytwarzaniu własnego potencjału, którego podstawą są przede wszystkim mieszkańcy. Generowanie wiedzy następuje w następstwie wzajemnego uczenia się. I to staje się obecnie kluczowym problem zarządczym. O ile dotychczas przewagę rynkową dawały produkty, to w gospodarce cyfrowej tę rolę pełnią kompetencje i dostęp do danych, które można odpowiednio przetworzyć, podzielić, posegmentować i wykorzystać.

 

Nowe kompetencje muszą wynikać z powiązania różnego rodzaju wiedzy. W cyfrowej gospodarce proces ich kształtowania należy zdefiniować ponownie. Niezbywalną składową tak ustawionego procesu kształcenia jest wyzwalanie wyobraźni jego wszystkich uczestników i ich rozwojowych aspiracji. Kluczowe słowa w procesie ich generowania to: uważność, empatia, orientacja na człowieka, bliskość, rozmowa, współtworzenie.

 

Podczas drugiego forum gospodarczego Gorzowski Archipelag Rozwoju zadamy pytanie: w jakich obszarach warto połączyć siły, aby sprostać kompetencjom przyszłości? W jakie obszary skierować potencjał MOF GW, aby nastąpiła rozwojowa synergia? W jaki sposób pozostać konkurencyjnym wobec innych firm i innych obszarów w gospodarce cyfrowej? Jak zorganizować relacje w MOF GW, aby obszar był organizacją uczącą się?

Program

Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju: kompetencje przyszłości

Prelegenci
prof. UE dr hab. Grzegorz Bełz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Miłosz Brzeziński
Mentor AIP Business Link, członek Rady Ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK
Tomasz Brzostowski
wiceprezes, Hitachi Vantara
Enio Chłapowski-Myjak
CEO w DelayFix, Bring.ai, 6 cocktails
prof. dr hab. Barbara Gąciarz
Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Maciej Czerniawski
przedsiębiorca, właściciel PROSPER24PL
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
Tomasz Jabłoński
Założyciel & CEO w Qpony/Blix
dr Magdalena Jelonek
ekspert Open Eyes Economy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Norbert Laurisz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Mariusz Łodyga
CEO w Premium Consulting, strateg marketingowy, konsultant, trener
dr inż. Krzysztof Nowakowski
Rektor Collegium Da Vinci
Wojciech Szajnar
Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa
mgr inż. Mirosław Wolski
Prezes Zarządu Schattdecor Sp. z o.o.
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski
Miejsce Konferencji

AULA Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Fryderyka Chopina 52

Materiały pokonferencyjne

W gospodarce cyfrowej przewagę konkurencyjną zapewniają kompetencje

Przedsiębiorstwo w gospodarce cyfrowej musi być fabryką wiedzy – powiedział profesor Jerzy Hausner do lokalnych inwestorów i mieszkańców MOF GW podczas II edycji Forum Gospodarczego Gorzowski Archipelag Rozwoju. Odbyła się ona w czwartek 26 września w auli AJP, dotyczyła tematyki kompetencji przyszłości. Przedstawiciele biznesu i nauki z całej Polski dyskutowali, w jaki sposób współdziałać na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

Gorzowskie Forum Gospodarcze o godzinie 9.00 otworzył Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki, witając wszystkich uczestników i gości. Następnie wykład inauguracyjny Uwspólnianie wiedzy i wzajemne uczenie się jako źródła przewagi konkurencyjnej wygłosił profesor Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Podobnie jak w zeszłym roku wydarzenie odbyło się w ramach Open Eyes Economy on Tour – cyklu konferencji i seminariów promujących ekonomię wartości, których zwieńczeniem jest międzynarodowy kongres Open Eyes Economy Summit. Profesor Hausner, jako jeden z pomysłodawców koncepcji FIRMY-IDEI, opowiadał o roli wartości i wzajemnego uczenia się w biznesie i życiu społecznym.

W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali również wystąpień Wojciecha Szajnara, Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa, profesora Grzegorza Bełza z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Tomasz Brzostowskiego, Wiceprezesa Hitachi Vantara. Pochodzący z Gorzowa Wielkopolskiego Brzostowski przedstawiał przyszłe dylematy wynikające z wpływu rewolucji cyfrowej 4.0 na rynek pracy. Zaprezentował dwa podejścia do tematu zmian, jakie wymusza gospodarka cyfrowa. Pierwsze to takie, w którym rozwój sztucznej inteligencji spowoduje masowe bezrobocie. Drugie, bardziej optymistyczne, opiera się na tezie, że stare zawody zostaną wyparte przez te dziś jeszcze nieistniejące, a społeczeństwo zostanie zmuszone do zdobywania nowych, specyficznych kompetencji. Dyrektor Szajnar zwrócił natomiast uwagę na to, że najważniejszą umiejętnością w gospodarce przyszłości stanie się zdolność do uczenia się. Przekonywał, że technologie będą zmieniać się szybciej niż jest to przewidywane. Właśnie dlatego obszar kompetencji cyfrowych to obszar kluczowy dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Profesor Bełz wśród kluczowych technologii, które stanowią wyzwanie przyszłości, wymienił m.in. sztuczną inteligencję, big data, robotyzację i komputery kwantowe.

Po przerwie odbyła się sesja inspiracyjna z udziałem przedsiębiorców i menedżerów z branży cyfrowej. Prezentacje o wyzwaniach funkcjonowania firm w gospodarce przyszłości oraz o oczekiwaniach wobec pracowników wygłosili: Tomasz Jabłoński, twórca aplikacji Blix i Qpony, Enio Chłapowski-Myjak, lider DelayFix, oraz Cezary Mychlewicz, dyrektor ds. rozwoju w Siemens Polska. Mariusz Łodyga, strateg marketingowy i konsultant biznesowy, w swoim wystąpieniu odniósł się do roli strategii marketingowych w kształtowaniu kompetencji i profili przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej. Kolejny panel dyskusyjny prowadzony przez ekspertkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Magdalenę Jelonek, dotyczył istoty współdziałania na linii nauka–biznes–samorząd. O tym, jak współpracować, aby dopasować się do gospodarki przyszłości rozmawiali: Mirosław Wolski, Prezes Schattdecor, Maciej Czerniawski, lokalny przedsiębiorca, dr Norbert Laurisz z Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej oraz dr Krzysztof Nowakowski, Rektor Collegium da Vinci.

W trzeciej części forum uwagę publiczności skupił wykład Miłosza Brzezińskiego – mentora biznesowego i autora bestsellerów z zakresu rozwoju osobistego. Wspólnie z nim uczestnicy forum zastanawiali się czy możemy konkurować ze sztuczną inteligencją. Forum podsumował profesor Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej Kongresu Open Eyes Economy Summit, przypominając uczestnikom o istocie budowania relacji między organizacjami, które pomogą poradzić sobie z wyzwaniami gospodarki przyszłości.

Materiały do pobrania
Fotorelacja
Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020.
Organizatorzy