OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju: kompetencje przyszłości

Termin
Miejsce
AULA Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Fryderyka Chopina 52
Informacje o biletach
Wstęp wolny - obowiązuje rejestracja.


Informacji udziela biuro Forum:
e-mail: gorzow@oees.pl
tel.: +48 12 423 76 05, wew. 24

Bilety

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:

  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne

Tematem przewodnim pierwszego forum, które odbyło się we wrześniu 2018 roku, była koncepcja Wysp i Archipelagów – jeden z nurtów tematycznych Open Eyes Economy, czyli idei ekonomii opartej na wartościach i relacjach.  Podstawę koncepcji stanowi metaforyczne twierdzenie, że droga do społecznej zmiany i rozwoju wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). Prelegenci i uczestnicy wspólnie doszli wówczas do wniosku, że to właśnie od współpracy między podmiotami i sektorami zależy siła rozwojowego potencjału Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

 

Druga edycja Forum ma nie tylko zweryfikować wdrożenie wypracowanych podczas wydarzenia rekomendacji, ale również rozwinąć teorię wysp i archipelagów w zastosowaniu dla MOF GW poprzez pokazanie istoty współdziałania na linii nauka-biznes-samorząd. Celem jest dostosowanie się do kompetencji, jakie na rynku będę niezbędnie w dobie gospodarki cyfrowej.

 

Myślenie o przyszłości powinno odbywać się przez pryzmat produktywności i funkcjonalności. W gospodarce XXI wieku czas utrzymywania przewagi technologicznej znacznie się skraca, co oznacza, ze efektywność wykorzystania aktywów materialnych (opłacalność) w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek zależy obecnie od włączenia aktywów niematerialnych. To dopiero tworzy podstawę do produktywności, która określa zdolności adaptacyjne i rozwojowe firmy. Dlatego nie wielkość firmy i skala jej zasobów, ale jej dynamizm adaptacyjny, jakość kapitału ludzkiego i dostęp do wiedzy (danych) sprzężone razem decydują często o rynkowym sukcesie. Z makrospołecznego punktu widzenia rolę, jaką w gospodarce przemysłowej wypełniała infrastruktura techniczna – w gospodarce cyfrowej wypełnia infrastruktura wiedzy.

 

Przedsiębiorstwo w gospodarce cyfrowej musi być „fabryką wiedzy”. A ta jest generowana przez jego pracowników i jest jego podstawowym aktywem.  Głównym przesłaniem Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju jest uświadomienie, że wszystkie podejmowane w ramach MOF GW działania muszą służyć wytwarzaniu własnego potencjału, którego podstawą są przede wszystkim mieszkańcy. Generowanie wiedzy następuje w następstwie wzajemnego uczenia się. I to staje się obecnie kluczowym problem zarządczym. O ile dotychczas przewagę rynkową dawały produkty, to w gospodarce cyfrowej tę rolę pełnią kompetencje i dostęp do danych, które można odpowiednio przetworzyć, podzielić, posegmentować i wykorzystać.

 

Nowe kompetencje muszą wynikać z powiązania różnego rodzaju wiedzy. W cyfrowej gospodarce proces ich kształtowania należy zdefiniować ponownie. Niezbywalną składową tak ustawionego procesu kształcenia jest wyzwalanie wyobraźni jego wszystkich uczestników i ich rozwojowych aspiracji. Kluczowe słowa w procesie ich generowania to: uważność, empatia, orientacja na człowieka, bliskość, rozmowa, współtworzenie.

 

Podczas drugiego forum gospodarczego Gorzowski Archipelag Rozwoju zadamy pytanie: w jakich obszarach warto połączyć siły, aby sprostać kompetencjom przyszłości? W jakie obszary skierować potencjał MOF GW, aby nastąpiła rozwojowa synergia? W jaki sposób pozostać konkurencyjnym wobec innych firm i innych obszarów w gospodarce cyfrowej? Jak zorganizować relacje w MOF GW, aby obszar był organizacją uczącą się?

Program

Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju: kompetencje przyszłości

Prelegenci
prof. UE dr hab. Grzegorz Bełz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Miłosz Brzeziński
Mentor AIP Business Link, członek Rady Ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK
Tomasz Brzostowski
Wice-prezes Hitachi Vantara
Enio Chłapowski-Myjak
CEO w DelayFix, Bring.ai, 6 cocktails
prof. dr hab. Barbara Gąciarz
Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Przewodniczący Rady Programowej OEES
Tomasz Jabłoński
Założyciel & CEO w Qpony/Blix
dr Magdalena Jelonek
Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
Mariusz Łodyga
CEO w Premium Consulting, strateg marketingowy, konsultant, trener
dr inż. Krzysztof Nowakowski
Rektor Collegium Da Vinci
Wojciech Szajnar
Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa
mgr inż. Mirosław Wolski
Prezes Zarządu Schattdecor Sp. z o.o.
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski
Miejsce Konferencji

AULA Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Fryderyka Chopina 52

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020.
Organizatorzy