OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm

Miejsce
Centrum Konferencyjne Młyńska 12 w Poznaniu, ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań
Informacje o biletach
Wstęp wolny - obowiązuje rejestracja.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Celem odpowiedniego przygotowania miejsca konferencji i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr tel. 12 423 76 05, wew. 24 lub elektronicznie na adres e-mail: magdalena.sobestowiejak@oees.pl


Bilety
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i obejmuje:
  • udział w konferencji
  • przerwę kawową i lunch
  • materiały konferencyjne

Aktywa niematerialne odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym biznesie. Według szacunków odpowiadają nawet za 90% wartości największych przedsiębiorstw. Mimo to, mamy ogromny problem z identyfikowaniem, pomiarem i wyceną ich. W efekcie, nie potrafimy w pełni wykorzystywać szans jakie stwarzają. Największym błędem jest próba bezrefleksyjnego przenoszenia sposobów zarządzania, które zostały wypracowane w kontekście zasobów materialnych na zasoby niematerialne. W przypadku tych drugich bowiem skuteczniejsze są zupełnie inne modele biznesowe. Przedsiębiorcy muszą też się pogodzić z tym, że aktywów niematerialnych nie da się w pełni kontrolować, ale mimo to możliwe jest opieranie na nich swoich przewag konkurencyjnych. Nie można też zapominać, że to człowiek jest podstawowym „nośnikiem” tytułowych aktywów, więc to on musi być w centrum tych rozważań.
W ramach konferencji w Poznaniu chcielibyśmy zaprezentować innowacyjne podejście do wartości niematerialnych. Wskażemy nowatorskie spojrzenie na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju w firmie i jej wpływu na otoczenie, zarządzania własnością intelektualną oraz relacjami z pracownikami i klientami, pokażemy dobre praktyki i ciekawe rozwiązania w obszarze zarządzania. Ważnym elementem wydarzenie jest także networking, dzięki któremu przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki będą mogli nawiązać nowe kontakty.
Wśród prelegentów znajdą się ekonomiści, przedsiębiorcy m.in. z Małopolski, praktycy biznesu oraz przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielili m.in. dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prawnik i ekonomista, zajmujący się aktywami niematerialnymi, Wojtek Ławniczak, doradza w rozwoju, realizuje projekty, których ramy wyznaczają strategie, marka, innowacje i design strategiczny czy Paula Rettinger-Wietoszko, strateg marketingu i komunikacji, działaczka społeczna.
Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami i rozwojem własnego potencjału a także przedstawicieli nauki oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządowców.
Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program

06.06.2019

Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm

Prelegenci
Agnieszka Basińska
HR Partner w Santander Leasing
dr Bartłomiej Biga
Vicepresident of the Open Eyes Economy Programme Council, Cracow University of Economics
Tomasz Gabrusewicz
Prezes Zarządu Kancelarii Wsparcia Biznesowego Tomasz Gabrusewicz i Wspólnicy sp. z o. o.
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
Edyta Kalińska
Partner w Dziale Rewizji Finansowej BDO
Agata Kowalska
Partner zarządzający w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
Wojciech Ławniczak
Head of Strategy and Innovation, CEO Very Human Service
Ewa Matyszewska
Brand Manager w BDO
Krzysztof Paradowski
Prezes Zarządu, CMA
Olga Petelczyc
Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR
Paula Rettinger-Wietoszko
Prezes zarządu, Fundacja Zostaw Swój Ślad
Katarzyna Rydz
Dyrektor ds. Kontrolingu i Rozliczeń Netia, biegły rewident
Ewa Sowińska
Partner, ESO Audit
dr Barbara Stepnowska
Dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej
Konrad Szczypczyk
Psycholog, manager, inwestor
Paweł Tyszer
Prezes zarządu, Akademia Audytu sp. z o.o.
Michał Warykiewicz
WT Architekci
Jakub Wojnarowski
Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie
Miejsce Konferencji

Centrum Konferencyjne Młyńska 12 w Poznaniu, ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań

Materiały pokonferencyjne

6 czerwca Open Eyes Economy on Tour odwiedził Poznań, w którym dyskutowano o tematyce aktywów niematerialnych. Wysoka frekwencja potwierdziła, że są to kwestie bardzo aktualne i że rozwiązań należy tu poszukiwać na styku nauki, biznesu i działalności społecznej. Niewątpliwie, wspólnym mianownikiem rozważań byli ludzie, którzy nie tylko są najważniejszym zasobem firmy, który wieczorem idzie do domu, ale który jest też „nośnikiem” innych aktywów przedsiębiorstwa.

Była to ponadto okazja do promowania małopolskich przedsiębiorców w ramach projektu Małopolska Open Eyes Economy Hub. Cenną lekcją było poznanie historii opisywanej przez Michała Warynkiewicza (WT Architekci), który opowiadał o trudnych doświadczeniach małego przedsiębiorstwa z rejestracją wzoru przemysłowego – designu. Jego wnioski korespondowały z przekonaniami pozostałych panelistów, którzy z dużą rezerwą podchodzą do tradycyjnej, bazującej na monopolach prawnych ochrony własności intelektualnej.

Ta kwestia była też poruszana w wykładzie wprowadzającym, w którym pojawiły się ponadto propozycje rozwiązań bazujących na Ukierunkowanej dyfuzji zasobów niematerialnych mających ograniczać negatywne skutki Tragedii niematerialnej obfitości. Poszukiwanie odpowiedzi w tym obszarze jest jednak niezwykle trudne ze względu na niedoskonałości metod identyfikacji, pomiaru i wyceny tytułowej kategorii aktywów.

Co ciekawe, dyskutanci nie byli zgodni co do tego, na ile precyzyjnie potrzebujemy „uchwycić nieuchwytne”. Według nich, w przypadku aktywów niematerialnych nie jesteśmy nawet zgodni co do celów, dla których mamy podejmować próby pomiaru czy wyceny. Zwrócono jednak uwagę, że dla wielu firm deficyty w tym obszarze przekładają się na trudności w podejmowaniu kluczowych decyzji. Zbyt często przenosi się też doświadczenia z zarządzania aktywami materialnymi na te niematerialne, choć zwykle w ich przypadku efektywne są zupełnie inne modele biznesowe.

Druga cześć konferencji nawiązywała do koncepcji wysp i archipelagów oraz koncentrowała się na dostarczaniu wartościowych inspiracji – wpierw do inwestowania w Małopolsce (pokaz filmu Innowacyjna Małopolska), a w dalszej części także przez prezentację inicjatyw: Festiwalu Wrażliwego (Paula Rettinger-Wietoszko) oraz Innovation Hub for Hummanities (Barbara Stepnowska).

W czasie dyskusji omówiono także interesujące raporty – „Know How 2019 – Poznaj swojego pracownika” (https://olx-knowhow.pl) oraz przygotowany przez ACCA i Deloitte „The capitalisation debate: R&D expenditure, disclosure content and quantity, and stakeholder views (https://tiny.pl/tc1m7).

Opracowania te korespondują z wskazywanymi w ramach Open Eyes Economy punktami widzenia. W szczególności chodzi o istnienie takiego ukształtowania bodźców dla osób zarządzających biznesem, że przy skupieniu się na perspektywie krótkookresowej trudno im jest  odnaleźć motywację do uwzględniania wartości pozaekonomicznych. Paradoks polega jednak na tym, że taka wąsko- i krótkowzroczność utrudnia określanie trajektorii rozwoju przedsiębiorstwa. W efekcie, jest ono w mniejszym stopniu odporne na przejściowe trudności wynikające chociażby z dekoniunktury.

Rozważania dotyczące pracowników kreatywnych obejmowały szerokie spektrum firm – od małych „Rozwój przez kreatywność, czyli o tym jak dużo może mała firma” (Konrad Szczypczyk) do większych. Wspólnie zastanawiano się jak postawić znak równości między rozwojem pracownika i rozwojem firmy. Niewątpliwie, jednym ze słów-kluczy były relacje – budowane na szacunku, przyjmowaniu odpowiedzialności oraz zrozumieniu złożonej, wielowymiarowej natury tego, co często w uproszczeniu nazywa się „kapitałem ludzkim”.

Wydarzeniu towarzyszył networking dający szansę przedsiębiorcom do nawiązania współpracy z innymi firmami oraz przedstawicielami świata nauki. Zasięg wydarzenia był ponadto wzmocniony szeregiem działań w mediach społecznościowych – w tym przez realizowaną na żywo transmisję (która jest dostępna także do późniejszego odtworzenia). Wkrótce planowane są kolejne wydarzenia z cyklu Open Eyes on Tour poświęcone tematyce aktywów niematerialnych.

Materiały do pobrania
Fotorelacja
Organizatorzy
Współorganizatorzy
Patronat
Główny patron medialny
Patron medialny