Rekrutacja na warsztaty i targi

We wrześniu 2022 roku odbył się ostatni wyjazd na targi w ramach projektu Małopolska Open Eyes Economy HUB i nie prowadzimy rekrutacji na inne wydarzenia tego typu.

Zapraszamy MŚP z Małopolski do udziału w misjach gospodarczych – więcej informacji w zakładce: https://oees.pl/moeeh/rekrutacja-misje/

 Chętnych zapraszamy do zapoznania się z relacją z wyjazdu małopolskich firm na międzynarodowe targu IOT TECH EXPO do Amsterdamu, który odbył się w dniach 20-21 września 2022 – https://www.facebook.com/moeehub/posts/pfbid0h6myBRrrmcsvpm9nrhXRMpEx88qRjiABoKxqrdH7eGmMj4ZpTAqe38MuaEGGA8jzl

 

INFORMACJE O ZAKOŃCZONYCH NABORACH

 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowych targach IOT TECH EXPO, Amsterdam, 20-21 września 2022 (www.iottechexpo.com/europe) oraz warsztatach z rozwijania działalności eksportowej. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

ZAPEWNIAMY:

 • wspólne stoisko wystawiennicze dla 8 firm z Małopolski;
 • pokrycie kosztów udziału w targach (m.in. opłata rejestracyjna);
 • zaproszenie na towarzyszące wydarzenia branżowe;
 • zakwaterowanie, wyżywienie i przelot dla dwóch przedstawicieli firm;
 • transport i ubezpieczenie eksponatów;
 • projekt i wykonanie katalogu promocyjnego (dla wybranych firm)

Do uczestnictwa w targach i warsztatach zapraszamy mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski prowadzące działalność w obszarze technologie informacyjne i komunikacyjne: INTERNET OF THINGS (Internet rzeczy), zainteresowane rozwojem swojej działalności międzynarodowej.

Udział w projekcie „Małopolska Open Eyes Economy Hub” to SZANSA, na:

 • promocję firmy na targach, w mediach branżowych, na spotkaniach networkingowych,
 • nowe zagraniczne kontakty biznesowe,
 • zdobycie wiedzy z zakresu: eksportu, networkingu, design thinking,
 • pozyskanie umiejętności nawiązywania i budowania relacji biznesowych.

 

Wyjazd na targi poprzedzą warsztaty (online lub stacjonarnie) mające na celu przekazanie wiedzy i umiejętności przydatnych do zwiększenia aktywności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Program obejmuje 24 godz. lekcyjne warsztatów z podziałem tematycznym:

 • budowanie relacji biznesowych z partnerem zagranicznym (8 godz.)
 • Design Thinking w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa cz 1. (8 godz.)
 • planowanie i rozwijanie działalności eksportowej (8 godz.)
 • Design Thinking w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa cz 2. (8 godz.)

 

REKRUTACJA rozpocznie się 30.05.2022 r.

Nabór MŚP na targi i misję gospodarczą do Wiednia i warsztaty odbywa się na podstawie REGULAMINU rekrutacji i uczestnictwa w projekcie MOEEH. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, należy się z nim zapoznać.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty rekrutacyjne muszą być podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych, a kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji danego przedsiębiorstwa.

Zgłoszenia należy dokonywać przesyłając skan wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (lub dokumentów podpisanych elektronicznie z wykorzystaniem podpisu certyfikowanego lub ePUAP) na adres: magdalena.banas@fundacjagap.pl w terminie 30.05-22.06.2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji, odpowiemy na pytania oraz pomożemy wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Kontakt: Magdalena Banaś, e-mail: magdalena.banas@fundacjagap.pl,  tel. 12 423 76 05.

Pozostałe dokumenty:

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Opis rodzajów wsparcia
 2. Załącznik nr 3 do Regulaminu: Karta oceny
 3. Załącznik nr 4 do Regulaminu: Opis inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego wraz z przykładowymi kodami PKD
 4. Załącznik nr 5A do Regulaminu: Umowa wsparcia – udział w targach
 5. Załącznik nr 5B do Regulaminu: Umowa wsparcia – udział w misji gospodarczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu: Oświadczenie Uczestnika Projektu – Osoby Delegowanej