Warsztaty

Głównym celem cyklu warsztatowego realizowanego w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” jest wzmocnienie i rozwój takich kompetencji uczestników spotkań warsztatowych, które będą przydatne podczas udziału w misjach gospodarczych / targach międzynarodowych oraz podczas późniejszego prowadzenia działalności eksportowej.

Poszczególne warsztaty będą poświęcone rozwojowi następujących umiejętności:
1. Pozyskiwanie informacji o klientach i partnerach biznesowych na danym rynku.
2. Skuteczna prezentacja własnej firmy oraz nawiązywanie znajomości biznesowych.
3. Planowanie i rozwijanie działalności eksportowej w firmie.

Opis poszczególnych modułów warsztatowych

Warsztat 1 i 4 – Design Thinking

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług, które odpowiadają prawdziwym potrzebom użytkowników. Wywodzi się z metod pracy stosowanych przez projektantów tworzących rzeczy użyteczne, a także łatwe i przyjemne w obsłudze. Pierwsza myszka komputerowa Apple do komputerów domowych została zaprojektowana właśnie tą metodą. Jednak w ciągu ostatniej dekady Design Thinking zrobił zawrotną również karierę poza designem. Dziś jest wykorzystywany w wielu obszarach biznesu – w pracach R&D, rozwoju produktów i usług, marketingu, zarządzaniu czy HR – wszędzie tam, gdzie rozumie się, że doświadczenia klientów, użytkowników i pracowników mają podstawowe znaczenie.

W ramach projektu MOEEH zostaną zrealizowane dwa dni warsztatowe poświęcone metodyce Design Thinking. Pierwszy z nich będzie poświęcony wprowadzeniu do tej metody oraz zaprojektowaniu narzędzi pozwalających uczestnikom na gromadzenie i porządkowanie informacji jakościowych o rynkach, na które planuję ekspansję. Drugi dzień będzie poświęcony analizie tych informacji oraz twórczym metodom poszukiwania pomysłów w oparciu o wiedzę o rynkach i klientach.

Prowadzący: Jan Strycharz, Dawid Sobolak

Warsztat 2 – Networking 

Networking to jedno z kluczowych narzędzi nawiązywania relacji biznesowych. Narzędzie to jest szczególnie przydatne w sytuacjach, kiedy istnieje potrzeba szybkiego nawiązania znajomości z osobami „przypadkowymi”. Czyli sprawdza się wyjątkowo dobrze w sytuacjach takich, jak targi branżowe, misje gospodarcze, czy różnego rodzaju seminaria lub eventy biznesowe.

Jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych w networkingu jest tzw. elevator pitch – czyli krótka (ok. 90 sekundowa) wypowiedź zawierająca kluczowe informacje na temat własnej firmy oraz konkretną ofertę. Wypowiedź ta ma na tyle zainteresować rozmówcę, aby zechciał on poświęcić więcej czasu na wzajemne poznanie i poszukiwanie pól współpracy. Warsztaty z networkingu zostaną w całości poświęcone ćwiczeniu umiejętności krótkich i spontanicznych prezentacji.

Prowadzący: Jan Strycharz, Dawid Sobolak

Warsztat 3 – Planowanie i rozwijanie działalności eksportowej

Warsztat poświęcony jest przekazaniu uczestnikom praktycznych wskazówek, które mogą być wykorzystane przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności eksportowej. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in.: (i) w jaki sposób ustalić cele eksportowe, (ii) kiedy sprzedaż zagranicę ma strategiczny sens biznesowy, (iii) jak ustalać cenę, po której sprzedawane są towary bądź usługi na różne rynki oraz (iv) jakich błędów unikać na początku swojej „eksportowej drogi”. Biorąc udział w warsztacie poznasz także znaczenie różnic kulturowych dla skutecznej współpracy międzynarodowej i dowiesz się, gdzie oraz w jaki sposób szukać potencjalnych partnerów zagranicznych. Wszystko to na bazie praktycznej wiedzy i wielu lat doświadczeń, wyniesionych z działów eksportu dużych polskich przedsiębiorstw.

Prowadzący: Grzegorz Bratek

Trenerzy:

Jan Strycharz – jest absolwentem studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspertem ds. innowacji (w tym wykorzystania metod design thinking w zarządzaniu procesem innowacyjnym), specjalistą w zakresie analityki rynku, badań i ewaluacji. Uczestniczył w tworzeniu wielu programów badawczych, doradczych i szkoleniowych zarówno dla organizacji publicznych, społecznych, jak i dla biznesu. Aktualnie jest członkiem zarządu i dyrektorem programowym Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych. Jest także związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, AGH w Krakowie i Uniwersytetem Jana Pawła II, gdzie od kilku lat prowadzi kurs z zakresu modelowania biznesowego w e-gospodarce. Jego pasją jest praca z ludźmi nastawiona na rozwój – zarówno w pracy trenerskiej, analitycznej, czy jako osoba zarządzająca, kieruje się zasadą łączenia aktualnej wiedzy z praktyką, oraz tego, co wartościowe z tym, co potrzebne.

Dawid Sobolak – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Swoje doświadczenia z działalności w biznesie przeniósł do sektora pozarządowego. Jest założycielem i obecnie prezesem Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych. W ramach działalności tej organizacji zrealizował wiele projektów, których celem było poszukiwanie nowych rozwiązań problemów społecznych, w tym przy wykorzystaniu nowych technologii. Wielokrotnie zaangażowany jako mentor w pracę grup projektowych tworzących nowe rozwiązania przy wykorzystaniu metody design thinking. Obecnie pełni również rolę doradcy kluczowego w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Grzegorz Bratek – dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum, twórca zespołu Export-Experts, wieloletni menedżer sprzedaży eksportowej w czołowych firmach polskich (m.in: AMICA S.A., FagorMastercook S.A., Global Cosmed, Kosmet-Rokita) i zagranicznych (Fagor Electrodomesticos, FagorBrandt). Posiada 17 letnie doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne oraz bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym, prowadzeniu szkoleń eksportowych oraz handlowych w Polsce i na rynkach zagranicznych. Prowadził negocjacje na wielu rynkach zarówno dla światowych graczy, jak i średnich firm lokalnych. Odpowiedzialny za tworzenie i negocjowanie wielu kontraktów międzynarodowych. Od wielu lat zajmuje się także usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej.

Partnerem odpowiedzialnym za realizację warsztatów jest Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych.