Konferencje

Program Małopolska Open Eyes Economy Hub to również cykl 12 konferencji w wybranych miastach Polski, przybliżających koncepcję ekonomii wartości otwartych oczu (Open Eyes Economy) oraz przykłady stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu FIRMAMI-IDEAMI z Małopolski. Podczas konferencji będzie można porozmawiać z przedstawicielami świata nauki i biznesu,  budując pomost we współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami.

Jeżeli Twoja firma podziela lub chciałaby wdrażać te wartości, to może wziąć udział w konferencji w roli uczestnika lub prelegenta.

W najbliższym czasie, w 2022 roku planujemy następujące konferencje:


W 2021 odbyły się następujące konferencje:


W 2020 odbyły się następujące konferencje:

W 2019 odbyły się następujące konferencje:


W programach poszczególnych konferencji znajdą się m.in.:

  • panele dyskusyjne poświęcone m.in.: współpracy nauki z biznesem; roli FIRMY-IDEII w zwiększaniu innowacyjności gospodarki,
  • sesja inspiracyjna dot. współpracy MŚP-nauka,
  • prezentacja dokonań małopolskich FIRM-IDEI – prezentacja dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów dot. innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie inteligentnych specjalizacji,
  • prezentacja zagadnień dot. ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w kontekście wdrażania własnych innowacyjnych rozwiązań przez MŚP,
  • spotkania networkingowe.

Kogo zapraszamy:

  • przedstawicieli szkół wyższych i ekspertów zainteresowanych tematyką innowacji i współpracy nauki z biznesem
  • przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Małopolską
  • przedstawicieli samorządów zajmujących się współpracą biznesową oraz instytucji otoczenia biznesu
  • przedstawicieli mediów.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny tutaj

 

Firmy zainteresowane udziałem w konferencjach w roli uczestników lub prelegentów prosimy o kontakt:

Magdalena Sobesto-Wiejak
magdalena.sobestowiejak@oees.pl
+48 12 423 76 05