ZAPROSZENIE Z 21.10.2019 DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ DOT. USŁUGI PROWADZENIA KAMPANII REKLAMOWYCH (NA POTRZEBY OSZACOWANIA WARTOŚCI PRZYSZŁEGO ZAMÓWIENIA)

Opublikowano: 21 października 2019

W celu oszacowania wartości przyszłego zamówienia Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny dot. usługi prowadzenia kampanii reklamowych w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, zgodnie z poniższymi dokumentami:

Zapytanie o wycenę Kampania promocyjna MOEEH/19/2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór oświadczenia o proponowanej cenie

Wycena dotyczy trzech komponentów w ramach kampanii reklamowej:

  1. Ogólnopolska akcja informacyjnopromocyjna w polskich mediach (prasa)
  2. Akcja informacyjno-promocyjna w mediach społecznościowych wśród użytkowników zagranicznych i polskich
  3. Akcja informacyjno-promocyjna z wykorzystaniem spotów video w Polsce i zagranicą

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji cenowych na załączonym formularzu (zał. nr 2) w terminie do 28 października 2019 r. do godz. 12.00 na adres:

– skan podpisanych dokumentów:

agata.machnikpado@fundacjagap.pl

LUB

– wersja papierowa: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.